Po trejus metus trukusių diskusijų paskelbti Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) teisės aktai, kuriais galutinai patvirtinamos BŽŪP nuostatos 2023 – 2027 metams.

Naujoji BŽŪP bus labiau orientuota į aplinkos ir klimato tikslus. 25 proc. tiesioginių išmokų turės būti skirta eko-schemoms, o 35 proc. kaimo plėtros lėšų – su aplinka ir klimatu susijusioms priemonėms.

Paramos paskirstymas bus tikslingesnis, labiau orientuotas į smulkius ir vidutinius šeimos ūkius: tiesioginės paramos perskirstymas bus privalomas, ne mažiau kaip 10 proc. tiesioginių išmokų turės būti perskirstyta smulkiesiems ūkiams. Bent 3 proc. BŽŪP biudžeto bus skiriama jauniesiems ūkininkams.

Į BŽŪP pirmą kartą  įtrauktos socialinės sąlygos, t. y. parama bus skiriama tik tiems gavėjams, kurie laikysis Europos socialinės ir darbo teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Naujasis BŽŪP įgyvendinimo modelis užtikrins, kad daugiau dėmesio būtų skiriama BŽŪP tikslams pasiekti, taip pat bus užtikrintas didesnis valstybių narių lankstumas pritaikant BŽŪP intervencines priemones pagal jų poreikius ir atsižvelgiant į specifines vietos sąlygas.

Iki šių metų pabaigos Lietuva, kaip ir visos kitos valstybės narės, turi pateikti savo nacionalinių strateginių planų projektus Europos Komisijai vertinti ir galutinai patvirtinti. Naujoji BŽŪP įsigalios nuo 2023 m., jos nuostatos bus taikomos iki 2027 m. pabaigos.

Print Friendly, PDF & Email