Šį savaitgalį Konferencijos dėl Europos ateities plenarinėje sesijoje Strasbūre bus aptarti pasiūlymai, kuriuos pateikė Europos piliečių forumų, nacionalinių renginių, Europos jaunimo renginių dalyviai, taip pat konferencijos platformos naudotojai.

Konferencijos plenarinėje sesijoje diskusijas pradės 80 Europos piliečių forumų atstovų, kurie buvo atrinkti iš 800 susirinkusiųjų keturiuose forumuose Strasbūre rugsėjį ir spalį, tarp kurių buvo ir 12 Lietuvos piliečių. Kiekviename forume skirtingomis temomis diskutavo apie 200 piliečių iš visų valstybių narių (trečdalis jų – jaunesni nei 25 metų). Pirmųjų forumų sesijų ataskaitas ir temų, kurias piliečiai atrinko tolesnėms diskusijoms, sąrašus galima rasti daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje.

Europos piliečių forumai yra pagrindinis Europos Parlamento, ES Tarybos ir Europos Komisijos organizuojamos konferencijos elementas. Tai precedento neturintis tarptautinis ir daugiakalbis patariamosios demokratijos procesas, kuriame Europos piliečiams tenka pagrindinis vaidmuo formuojant ES ateitį.

Penktadienį į steigiamąjį posėdį susirinks plenarinės darbo grupės, sudarytos iš visų konferencijos plenarinio posėdžio grupių (Europos Parlamento narių, nacionalinių parlamentų narių, vyriausybių atstovų, Europos Komisijos, socialinių partnerių, pilietinės visuomenės ir piliečių) atstovai. Šeštadienio plenarinį posėdį pradės Konferencijos vykdomosios valdybos pirmininkai: europarlamentaras Guy Verhofstadtas, ES Tarybai pirmininkaujančios Slovėnijos valstybės sekretorius Gašperas Dovžanas ir Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja Dubravka Šuica.

Per diskusijas kiekvieno forumo atstovai ir pirmininkai išsakys pirmuosius įspūdžius apie Europos piliečių forumus. Taip pat pasisakys nacionalinių forumų ir renginių atstovai, bus paskelbta Europos jaunimo renginio ataskaita, o pirmininkai taip pat pristatys tarpines ataskaitas ir daugiakalbės skaitmeninės platformos veiklos rezultatus.

Spalio 15 d. daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje paskelbta antroji ataskaita. Joje apžvelgiami piliečių pasisakymai nuo platformos veikimo pradžios 2021 m. balandžio 19 d. iki rugsėjo 7 d. Konferencijos daugiakalbė skaitmeninė platforma yra svarbi tarpvalstybinės demokratinės diskusijos priemonė: joje jau apsilankė daugiau kaip trys milijonai lankytojų, aktyviai dalyvauja 30 tūkst. asmenų, išsakyta 8 tūkst. idėjų ir užregistruota beveik 3 tūkst. renginių. Šiuo metu populiariausios dalyvių diskusijų temos yra Europos demokratija, klimato kaita ir aplinka. Visų ES šalių piliečiai taip pat pateikė daug idėjų kitais klausimais.

Pirmoji platformos ataskaita jau buvo pateikta anksčiau, o trečioji tarpinė ataskaita turi būti pateikta gruodį. Į ją bus atsižvelgta paskutiniuose Europos piliečių forumų susitikimuose ir būsimose Konferencijos plenarinėse sesijose. Kitų metų pradžioje bus parengta galutinė platformos ataskaita.

Daugiau informacijos:

Konferencijos plenarinės sesijos tinklapis
Konferencijos dėl Europos ateities kalendorius
Konferencijos dėl Europos ateities procesas
Bendra deklaracija dėl Konferencijos dėl Europos ateities
Print Friendly, PDF & Email