Įvyko konkursas Karsakiškio seniūnijos seniūno pavaduotojo (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis, 10 kategorija) pareigybei užimti. Konkursą, įveikęs vieną kandidatą, laimėjo 62 metų Juozas Gibas. Pastaruoju metu jis dirbo Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Panevėžio regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus vyresniuoju specialistu.

J. Gibas Kalvarijos technikume įgijo techniko-mechaniko kvalifikaciją, tuomečiame Vilniaus valstybiniame Vinco Kapsuko universitete, baigęs magistro studijas fizinių mokslų srityje, – geografo kvalifikaciją.

Turi darbo patirties karo prievolės administravimo, žemės tvarkymo ir administravimo, žemės naudojimo valstybinės kontrolės, viešojo administravimo, teisės aktų projektų rengimo, viešųjų pirkimų vykdymo, turto pirkimo, apskaitos ir saugojimo, žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir vykdymo, administracinių paslaugų teikimo ir viešųjų paslaugų teikimo administravimo srityse.

Seniūno pavaduotojo pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti valstybės deleguotas funkcijas žemės ūkio srityje, atlikti kitas su žemės ūkio sritimi susijusias funkcijas, administruoti seniūnijos socialinių būstų fondą bei pavaduoti seniūną jam nesant.

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email