strasburg2
Antradienį Europos Parlamentas pritarė ES taisyklių projektui, kuris skatina didinti ES technologijų, remiančių perėjimą prie švarios energijos, kūrimo pajėgumus.

 

Poveikio klimatui neutralizavimo pramonės aktu siekiama, kad iki 2030 m. bent 40 proc. technologijų, būtinų švariai energijai diegti, būtų sukurta ES, o šios rinkos vertė pasiektų bent 25 proc. pasaulinės rinkos. Šiuo metu Europa tik importuoja poveikio klimatui neutralizavimo technologijas. Europos Parlamento (EP) nariai siūlo praplėsti taisyklių taikymą ir į jas įtraukti visą tiekimo grandinę bei technologijas, reikalingas branduolinei sintezei ar tvaraus lėktuvų kuro gamybai.

ES taisyklėmis siūloma nustatyti, kad leidimas vystyti standartinius klimatui neutralių technologijų projektus turėtų būti suteiktas per 9–12 mėnesių laikotarpį, o strateginius projektus reikėtų patvirtinti per 6–9 mėnesius. Europarlamentarai taip pat pageidautų, kad būtų kuriami klimatui neutralių technologijų slėniai. Minėtų technologijų kūrimui būtų naudojamos lėšos, gautos iš apyvartinių taršos leidimų rinkos bei ES strateginių technologijų platformos.

EP pranešėjas Christian Ehler (Europos liaudies partija, Vokietija) teigė: „Patvirtindami taisyklių pakeitimus europarlamentarai įrodo, kad svarbu pritaikyti Europos pramonę prie naujų iššūkių. Tik sumažindami administracinę naštą, spartindami procesus ir didindami viešąsias investicijas į mūsų pramonę ir inovacijas, užtikrinsime, kad anglies dioksido išmetimo mažinimas nevirstų Europos pramonės susitraukimu.“

Šioms ES taisyklių pataisoms pritarė 376 EP nariai, 139 nepritarė, o 116 susilaikė. Galutinį taisyklių projektą dar reikės suderinti su ES Taryba.

ES taisyklių pataisos kartu yra EP atsakas į Konferencijos dėl Europos ateities išvadas, kuriose piliečiai paragino ES sustiprinti Europos energetinį saugumą ir nepriklausomybę bei užtikrinti teisingą pertvarką.

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email