Europarlamentarai yra pasirengę derėtis su ES valstybėmis dėl ligų prevencijos ir kontrolės sistemos sustiprinimo bei veiksmingesnės kovos su grėsmėmis sveikatai.

 

Europos Parlamentas (EP) pritarė pasiūlymui išplėsti Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) įgaliojimus (598 balsai už, 84 prieš, 13 susilaikė). Europarlamentarai teigia, kad ES valstybės turėtų parengti nacionalinius pasirengimo ir atsako planus bei laiku teikti palyginamus ir kokybiškus duomenis. Jie taip pat nori užtikrinti, kad ECDC įgaliojimai apimtų ne tik užkrečiamas ligas, bet ir pagrindinius kitus susirgimus, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo takų ligas, vėžį, diabetą ar psichikos ligas.

EP nariai taip pat balsavo už pasiūlymą sustiprinti ES krizių prevenciją, pasirengimą ir atsaką ateityje kovojant su didelėmis tarpvalstybinėmis grėsmėmis sveikatai (594 balsai už, 85 prieš, 16 susilaikė). Europarlamentarai pabrėžė, jog COVID-19 krizė parodė, kad reikia papildomų veiksmų ES lygiu siekiant paremti valstybių bendradarbiavimą, ypač pasienio regionuose. EP taip pat ragina nustatyti aiškias procedūras ir užtikrinti didesnį ES bendrų viešųjų pirkimų ir susijusių pirkimo sutarčių skaidrumą.

Pranešėja Joanna Kopcińska (Europos konservatoriai ir reformuotojai, Lenkija) sakė: „Mūsų pasiūlymai padės ES valstybėms, Komisijai, Sveikatos saugumo komitetui ir pačiam ECDC geriau bendradarbiauti, keistis informacija, žiniomis bei geriausia praktika. Tokiu būdu bus geriau pasirengta grėsmėms sveikatai ir geriau koordinuojamas atsakas į jas. Taip pat susitarėme aktyviau analizuoti bei kurti modelius, taip padedant valstybėms kontroliuoti protrūkius, renkant ir tvarkant daugiau epidemiologinių duomenų, tuo pačiu išlaikant pagrindinę nacionalinę kompetenciją priimti sprendimus dėl sveikatos apsaugos.“

„Visa mūsų krizių numatymo ir valdymo sistema turi būti pagrįsta bendros sveikatos koncepcija. COVID-19 krizė parodė, kaip visuomenės sveikatos problema gali trukdyti tinkamai veikti visoms Europos visuomenės dalims. Visiškai pritariu tam, kad bendra medicinos reikmenų pirkimo procedūra taptų standartine. Derėdamasi su pramonės atstovais ES yra tvirtesnė, kai ji vieningai kalba visų valstybių narių vardu“, – sakė pranešėja Véronique Trillet-Lenoir (Atnaujinkime Europą, Prancūzija).

Remdamasi kovojant su koronavirusu įgyta patirtimi, 2020 m. lapkričio 11 d. Komisija pasiūlė kuriant Europos sveikatos sąjungą suformuoti ir naują sveikatos saugumo sistemą. Dokumentų rinkinys apima pasiūlymą dėl reglamento dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai ir pasiūlymą išplėsti Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro įgaliojimus.

Europos Parlamentui patvirtinus savo poziciją dėl minėtų taisyklių, bus laukiama atitinkamo ES Tarybos sprendimo pradėti derybas dėl šių taisyklių suderinimo.

Print Friendly, PDF & Email