pinigai
Esamos tarptautinės mokesčių taisyklės nebetinka skaitmeninei ekonomikai, įsitikinę europarlamentarai. Jie siūlo pasauliniu arba ES lygiu nustatyti teisingą minimalų pelno mokesčio tarifą.

 

Dabartinė tvarka, pagal kurią įmonės moka pelno mokestį jų fizinės buveinės šalyje, buvo sukurta XX amžiaus pradžioje ir yra atgyvenusi, pažymi Europos Parlamentas (EP). Kadangi skaitmeninimas suteikė įmonėms daug galimybių vykdyti reikšmingą veiklos dalį kitose šalyse, jų sumokami mokesčiai dažnai nebeatspindi sukurtos pridėtinės vertės ir pelno. Todėl europarlamentarai mano, kad skaitmeninių paslaugų įmonės turi mokėti daugiau mokesčių ten, kur yra daugiau jų paslaugų vartotojų ir kur iš tikrųjų kuriama vertė, o ne ten, kur jos registruotos ar kur tarifai mažiausi.

EP narių įsitikinimu, teisingas ir pakankamas pasaulinio lygmens minimalus pelno mokesčio tarifas leistų išvengti pelno perkėlimo ir mokesčių vengimo. Europarlamentarai teigiamai vertina JAV administracijos pasiūlymą nustatyti 21% pasaulinį minimalų pelno mokesčio tarifą, taip pat daug tikisi iš Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) lygmeniu vykstančių derybų, kurias ketinama užbaigti iki vasaros.

Jei pasaulinės derybos nepavyktų, europarlamentarai siūlo priimti atitinkamus ES sprendimus. Europos Komisija raginama iki šių metų vidurio pateikti ES skaitmeninių paslaugų mokesčio teisės akto projektą ir veiksmų planą su skirtingais scenarijais – pasiekus EBPO susitarimą arba jo nepasiekus.

Rezoliucija priimta 549 EP nariams balsavus už, 70 prieš ir 75 susilaikius.

Per trečiadienį vykusias diskusijas vienas iš EP pranešėjų Andreas Schwab (Europos liaudies partija, Vokietija) sakė: „Skaitmeninės paslaugos apmokestinamos mažiau nei tradicinės. Ši problema dar labiau išaugo per COVID-19 pandemiją. Vienodas požiūris į mokesčius yra būtinas sąžiningai konkurencijai.“ Kitas pranešėjas Martin Hlaváček (Atnaujinkime Europą, Čekija) pridūrė: „Didieji skaitmeniniai žaidėjai negali turėti nesąžiningo pranašumo prieš mažesniąsias įmones. Turime moralinę atsakomybę užtikrinti, kad skaitmeninės tarptautinės įmonės, kaip ir visos kitos įmonės bei piliečiai, savo teisinga dalimi prisidėtų prie bendro gėrio.“

Europos Parlamentas skiria daug dėmesio mokesčių problemoms. 2015 m. jame buvo įsteigtas pirmasis laikinasis komitetas mokesčių klausimu, o 2020 m. birželio mėn. pradėjo veikti nuolatinis EP mokesčių pakomitetis.

Print Friendly, PDF & Email