internetas ir slapukai
Europarlamentarai pripažįsta didžiulį dirbtinio intelekto (DI) potencialą švietimo, kultūros bei žiniasklaidos srityse, tačiau ragina patobulinti šios srities reguliavimą ir apsaugoti vartotojus.
Didele balsų dauguma priimtoje rezoliucijoje (623 balsai už, 12 prieš, 61 susilaikė) Europos Parlamentas (EP) ragina sukurti ES intelektinės nuosavybės teisių apsaugos sistemą, susijusią su DI naudojimu, taip pat nustatyti reikalavimus viešojo sektoriaus įstaigų vykdomam DI technologijų pirkimui bei diegimui. Kartu raginama užtikrinti, kad DI algoritmai būtų etiški ir „be įmontuoto šališkumo“, kad būtų išvengta bet kokios diskriminacijos. EP pažymi, kad DI sistemos neturi priimti jokio galutinio sprendimo, kuris galėtų turėti įtakos švietimo galimybėms, be žmogaus priežiūros, o profiliavimu grindžiami automatizuoti sprendimai dėl žmonių turi būti griežtai ribojami ir reikalauti žmogaus įsikišimo.

EP ragina šalių mokymo programose skirti daugiau dėmesio DI ir robotikai, taip pat skatinti rinktis susijusių sričių studijas, ypač merginas ir moteris. Europarlamentarai susirūpinę dėl to, kad ES šalyse trūksta šių sričių aukštojo mokslo programų, ragina rasti papildomų ES lėšų moksliniams tyrimams ir inovacijoms, taip pat reiškia susirūpinimą dėl keleto užsienio įmonių dominavimo DI technologijų rinkoje ir ragina daugiau investuoti į Europos IT bendroves.

Europarlamentarai susirūpinę dėl to, kad DI daro vis didesnę įtaką informacijos paieškai ir naudojimui, ir siūlo suteikti vartotojams daugiau laisvės nuspręsti, kokią informaciją jie nori gauti. Jie taip pat atkreipia dėmesį į galimą neigiamą suasmenintos tikslinės reklamos, pagrįstos asmens duomenų rinkimu, poveikį ir ragina įvesti griežtus jos apribojimus ES mastu. Savo ruožtu EP įspėja, jog neturi būti leidžiama pasitelkus DI kontroliuoti visą interneto erdvę arba automatiškai šalinti joje publikuotą medžiagą, o interneto stebėsenos algoritmai neturi būti naudojami be žmogaus įsikišimo, nes „DI negali patikimai atskirti legalaus, neteisėto ir žalingo turinio“.

Nors EP nariai pripažįsta didžiules DI teikiamas galimybes žiniasklaidoje, „svarbu, kad automatizuota žurnalistika remtųsi teisingais ir išsamiais duomenimis, kad būtų išvengta netikrų naujienų sklaidos“. EP kviečia aiškiai identifikuoti DI sukurtus tekstus ir užtikrinti jiems redakcinę priežiūrą, o Europos Komisija raginama sukurti DI naudojimo žiniasklaidoje etikos sistemą siekiant užkirsti kelią diskriminacijai ir užtikrinti prieigą prie kultūriniu ir kalbiniu požiūriu įvairaus turinio.

Kartu siūloma geriau apsisaugoti nuo dezinformacijos, skleidžiamos pasitelkus DI, pavyzdžiui, ES mastu griežčiau reguliuoti vaizdo klastočių kūrimą bei platinimą siekiant apsaugoti demokratiją ir laisvus bei sąžiningus rinkimus. Savo ruožtu europarlamentarai ragina ES ir jos valstybes stiprinti žiniasklaidos, skaitmeninį bei informacinį raštingumą, nes „norint kritiškai ir efektyviai bendradarbiauti su dirbtiniu intelektu, piliečiams reikia bent jau bazinio šios technologijos supratimo“.

Ketvirtadienio popietę EP taip pat balsuos dėl pranešimo, kuriuo raginama užbaigti ES bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimą ir geriau reguliuoti DI siekiant naudos ir saugumo vartotojams. Šiuo metu ES taip pat svarsto Skaitmeninių paslaugų teisės akto projektą.

Print Friendly, PDF & Email