Ketvirtadienį Europos Parlamentas pasmerkė Baltarusijos opozicijos lyderio Viktaro Babarykos kalinimo sąlygas ir paragino jį bei kitus kalinčius 1500 politinių kalinių paleisti iš kalėjimo. 
Europarlamentarai griežtai smerkia nežmonišką elgesį su politiniais kaliniais ir jų šeimomis Baltarusijoje ir tebesitęsiančias represijas prieš opoziciją, pilietinę visuomenę ir nepriklausomą žiniasklaidą. EP nariai atkreipia dėmesį, kad JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro duomenimis Baltarusijoje yra 1500 politinių kalinių, kurių kalinimo sąlygos prilygsta žiauriam, nežmoniškam ir žeminančiam elgesiui ir kankinimui. Todėl jie ragina Baltarusiją liautis kankinus politinius kalinius, užtikrinti jiems tinkamą medicininę pagalbą ir galimybę kreiptis į teisininkus, šeimos narius ir tarptautines organizacijas.

Jie ragina nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus politinius kalinius, tarp jų ir 2021 m. politinio teismo nuosprendžio sulaukusį kandidatą į prezidentus Viktarą Babaryką, kuris neseniai buvo paguldytas į ligoninę su mušimo žymėmis.

Europos Parlamentas pakartoja, kad yra solidarus su Baltarusijos žmonėmis jiems kovojant už laisvą, suverenią ir demokratinę Baltarusiją. Jis ragina ES ir jos valstybes parengti tikslinę ES pagalbos programą, skirtą padėti politinių represijų aukoms, o taip pat išplėsti sankcijas asmenims, atsakingiems už represijas Baltarusijoje.

Europos Parlamentas rezoliucijai pritarė 533 EP nariai, 9 nepritarė, o 27 susilaikė.

Print Friendly, PDF & Email