Vėjo jėgainės

Europos Parlamentas (EP) balsuos dėl savo pozicijos derybose su Taryba dėl Teisingos pertvarkos fondo, skirto sumažinti socialines kovos su klimato kaita pasekmes.

Europarlamentarai siūlo sukurti „Žalumo atlygio mechanizmą”, kriterijus atitinkančius projektus iš ES lėšų finansuoti 85 proc., suteikti galimybę savanoriškai perkelti paramą iš sanglaudos fondų, taip pat išplėsti Teisingos pertvarkos fondo apimtį.

Tam, kad derybos su Taryba prasidėtų kuo greičiau, EP Regioninės plėtros komitetas paprašė, kad europarlamentarai plenarinėje sesijoje balsuotų tiek dėl pranešimo projekto, tiek dėl mandato deryboms. EP darbo tvarkos taisyklių 71 punktas numato, kad Parlamentui atmetus komiteto pasiūlymą pradėti derybas, dėl pranešimo projekto būtų galima balsuoti tik kitoje plenarinėje sesijoje, o tai atidėtų EP, Tarybos ir Europos Komisijos derybas.

2020 m. sausio 14 d. Europos Komisija pateikė Teisingos pertvarkos fondo pasiūlymą siekdama padėti regionams, kurie ateityje bus labiausiai paveikti dėl perėjimo prie švaresnės energetikos ir ekonomikos. Gegužės pabaigoje Komisija pateikė atnaujintą pasiūlymą, numatantį gerokai gausesnį fondą.

Print Friendly, PDF & Email