ES būtinos naujos taisykles, kurios užkirstų kelią nepagrįstiems ieškiniams, siekiant nutildyti ar persekioti už kritiką, pažymima ketvirtadienį planuojamame priimti rezoliucijos projekte.

Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto parengtoje rezoliucijoje raginama priimti taisykles, kurios apribotų strateginių ieškinių dėl visuomenės dalyvavimo (angl. SLAPPs) keliamą grėsmę žurnalistų, nevyriausybinių organizacijų ir pilietinės visuomenės atstovų veiklai. Tai nepagrįsti, neatsakingi ir išpūstais teiginiais grindžiami ieškiniai, kuriais siekiama įbauginti, diskredituoti, persekioti bei teismo proceso pagalba nutildyti žiniasklaidos ar pilietinės visuomenės atstovus.

Europarlamentarai siūlo ES taisyklėmis nustatyti minimalius atsakovų apsaugos reikalavimus, o taip pat ankstyvo minėtų ieškinių atmetimo ir baudų už minėtų ieškinių pateikimą sąlygas. Kartu raginama užkirsti kelią parankios jurisdikcijos paieškoms, šmeižto turizmui, siūloma suteikti teisinę ir psichologinę pagalbą nepagrįstų procesų dalyviams ir jų šeimos nariams.

Print Friendly, PDF & Email