Europos Parlamentas (EP) ragina sparčiau šalinti iš rinkos nesaugias prekes, taip pat atnaujinti ES gaminių saugumo standartus atsižvelgiant į technologijų pažangą.
Trečiadienį didele balsų dauguma priimtoje rezoliucijoje (688 balsai už, 8 prieš, 1 susilaikė) europarlamentarai pažymi, kad visos Europoje parduodamos prekės – net ir pagamintos už ES ribų – privalo atitikti ES gaminių saugumo taisykles, nes tai užtikrintų teisingą konkurenciją ir veiksmingą vartotojų apsaugą. Jie ragina gerinti rinkos priežiūrą ir tučtuojau pašalinti prekes, turinčias pavojingų chemikalų ar naudojančias nesaugią programinę įrangą. Europarlamentarai taip pat kviečia internetines parduotuves, parduodančias už ES ribų pagamintas prekes, aktyviau kovoti su vartotojų klaidinimu.

Savo ruožtu EP siekia atnaujinti gaminių saugumo taisykles atsižvelgiant į naująsias technologijas, tokias kaip dirbtinis intelektas, daiktų internetas ar 3D spausdinimas. Kadangi šios technologijos gali pakeisti prekių paskirtį ir savybes, siūloma vertinant gaminių saugumą neapsiriboti jų patekimo į rinką momentu. Dabartinės teisinės spragos ypač kenkia vartotojams ir mažosioms bei vidutinio dydžio įmonėms, pažymi EP. Gaminių saugumo direktyva buvo priimta dar 2001 m., o ankstesnis mėginimas ją pakeisti buvo nesėkmingas.

COVID-19 krizė parodė, kad prekių, ypač medicinos ir apsaugos priemonių, saugumas turi būti aukščiausio lygio. Europarlamentarai pastebi, kad pastaraisiais metais daugumai ES rinkos priežiūros institucijų ir muitinių trūko lėšų bei žmogiškųjų išteklių, todėl ragina didinti jų finansavimą, personalo kvalifikaciją bei technologinį pasirengimą.

„Visos ES rinkoje parduodamos prekės privalo būti saugios, nesvarbu, ar vartotojai jas perka internetu, ar parduotuvėje, ar jos pagamintos ES, ar už jos ribų, taip pat ar jose yra naujųjų technologijų, tokių kaip dirbtinis intelektas. Vis dėlto inovacijų negalime stabdyti per dideliu biurokratizmu. Privalome sutelkti dėmesį į esamų teisinių spragų ištaisymą“, – pažymėjo EP pranešėja Marion Walsmann (Europos liaudies partija, Vokietija).

Print Friendly, PDF & Email