Antradienį Europos Parlamentas (EP) patvirtino Geriamojo vandens direktyvą, kuri leis užtikrinti visiems ES gyventojams prieigą prie kokybiškesnio vandens.

 

Naujųjų taisyklių tikslas – užtikrinti, kad visoje ES vandentiekio vanduo būtų kokybiškas, o aplinka taptų švaresnė. Šių veiksmų pareikalavo 1,8 mln. europiečių, kurie pasirašė pirmąją sėkmingą Europos piliečių iniciatyvą ir pasisakė už visų europiečių geresnes galimybes gauti saugaus geriamojo vandens.

Kad žmonės rinktųsi gerti ne į butelius išpilstytą, o vandentiekio vandenį, jo kokybė bus pagerinta pritaikius griežtesnius švino ir kitų teršalų ribojimus. Iki 2022 m. pradžios Europos Komisija turės parengti medžiagų, kurių kiekį geriamajame vandenyje reikėtų riboti griežčiau, sąrašą. Į jį bus įtraukti vaistai, endokrininę sistemą ardančios medžiagos ir mikroplastikai. Komisija taip pat turės nurodyti, kurioms medžiagoms leidžiama liestis su geriamuoju vandeniu.

Savo ruožtu ES šalys turės užtikrinti, kad valstybiniuose pastatuose vanduo iš čiaupo būtų tiekiamas nemokamai. Jos taip pat turės skatinti restoranus ir valgyklas tiekti vandenį klientams nemokamai ar už nedidelį mokestį. Valstybės taip pat turės pagerinti pažeidžiamų grupių, pavyzdžiui, pabėgėlių, benamių ir mažumų bendruomenių, kaip antai romų ir klajoklių, prieigą prie vandens.

Pasak Europos Komisijos, vartodami mažiau į butelius išpilstyto vandens namų ūkiai ES sutaupytų 600 mln. eurų per metus. Užtikrinus didesnį žmonių pasitikėjimą vandentiekio vandeniu, taip pat sumažėtų plastikinių butelių atliekų, todėl į aplinką patektų mažiau šiukšlių.

„Nuo pirmosios Geriamojo vandens direktyvos įsigaliojimo praėjus dvidešimčiai metų, atėjo laikas atnaujinti ir sugriežtinti kai kurių teršalų, pavyzdžiui, švino, normas. Mums buvo itin svarbu, kad naujoji direktyva užtikrintų dar saugesnį geriamąjį vandenį ir joje būtų atsižvelgta į naujus teršalus. Todėl teigiamai vertinu priimtos direktyvos nuostatas dėl mikroplastikų ir endokrininę sistemą ardančių medžiagų, kaip antai bisfenolio A“, – pažymėjo EP pranešėjas Christophe Hansen (Europos liaudies partija, Liuksemburgas).

Ši direktyva įsigalios po dvylikos dienų nuo jos paskelbimo ES oficialiajame leidinyje, o valstybės turės ją perkelti į savo teisę per dvejus metus.

Print Friendly, PDF & Email