Ketvirtadienį Europos Parlamentas pritarė politinės reklamos taisyklių pataisoms, siekdami padidinti rinkimų skaidrumą ir atsparumą trečiųjų šalių įtakai.

Europarlamentarai siūlo drausti internete platinti politinės reklamos skelbimus tiems asmenims, kurie nėra davę sutikimo tvarkyti jų asmens duomenis politinės reklamos tikslais. Jie nori, kad politinė reklama nebūtų automatiškai nukreipta ir į nepilnamečius asmenis.

EP nariai pasiūlė užtikrinti, kad suinteresuoti piliečiai ar žurnalistai galėtų lengvai susipažinti su tokiomis politinės reklamos užsakymo detalėmis kaip užsakovas, sumokėta suma ir lėšų kilmė, reklamos adresatai, asmens duomenys panaudoti reklamos platinimui, o taip pat reklamos sklaidos duomenys. Europarlamentarų įsitikinimu, Komisija turėtų sukurti Europos internetinės politinės reklamos skelbimų saugyklą, kurioje būtų kaupiama minėta reklama ir susiję duomenys.

Už pakartotinį ir sunkų reklamos taisyklių pažeidimą EP nariai siūlo taikyti periodines pinigines nuobaudas ar iki 15 dienų stabdyti politinės reklamos paslaugų užsakovams teikimą.

Be to, europarlamentarai siūlo drausti ES neįsikūrusiems subjektams finansuoti politinę reklamą ES.

EP pranešėjas Sandro Gozi („Atnaujinkime Europą“, Prancūzija) pažymėjo: „Mūsų demokratiniams procesams daroma nederama įtaka. Mes, įstatymų leidėjai, esame atsakingi už kovą su šiuo reiškiniu ir už sąlygų atvirai ir laisvai diskusijai sukūrimą. Priešingai nuo didelių internetinių platformų skleidžiamų gandų, šios taisyklės neužkirs kelio politinei reklamai. Jos neapribos mūsų saviraiškos laisvės. Taisyklės ribos piktnaudžiavimą politine reklama.“

ES taisyklių pataisoms pritarė 433 EP narių, 61 nepritarė, o 110 susilaikė. Toliau vyks derybos su ES Taryba dėl galutinio taisyklių suderinimo.

Print Friendly, PDF & Email