Skaitmeninio turinio vartotojai, taip pat internetinių ir įprastų parduotuvių klientai įgis daugiau teisių gauti garantiją, priežiūrą ar kompensaciją. Taip antradienį nusprendė Europos Parlamentas (EP).

Vartotojai, besisiunčiantys muzikos įrašus, programėles ar žaidimus, taip pat besinaudojantys debesų kompiuterija ar socialinėmis medijomis bus geriau apsaugoti nuo nekokybiško turinio ar paslaugų. Šios teisės galios ir vartotojams, gaunantiems paslaugą ar prekę mainais už suteiktus asmeninius duomenis.

Europarlamentarai nusprendė, kad jeigu nekokybiško skaitmeninio turinio ar paslaugos per pagrįstą laiką ištaisyti neįmanoma, vartotojas įgis teisę į mažesnę kainą arba visišką jos kompensavimą per 14 dienų. Garantinis laikotarpis vienkartiniam skaitmeniniam turiniui ar paslaugoms visose ES šalyse negalės būti trumpesnis nei dveji metai, o tęstiniams produktams jis galios visą sutarties laikotarpį.

Pardavėjas galės pakeisti prenumeruojamą skaitmeninį turinį tik tuomet, kai tai leidžia sutartis, ir iš anksto įspėjęs vartotoją. Tokiu atveju vartotojas turės teisę nutraukti sutartį per 30 dienų nepatirdamas išlaidų.

EP taip pat patvirtino direktyvą, kuri leis suvienodinti internetu ir įprastose parduotuvėse apsiperkančių vartotojų teises, o kai kurias iš jų išplėsti. Įsigijęs nekokybišką prekę vartotojas turės teisę ją pakeisti arba sutaisyti nemokamai. Kai pardavėjas per pagrįstą laikotarpį prekės nesutaiso arba išryškėja rimti jos trūkumai, pirkėjas galės gauti nuolaidą arba nutraukti sutartį ir susigrąžinti pinigus.

Prekybininkas bus atsakingas už prekės trūkumus, kurie išryškės per dvejus metus nuo jos įsigijimo (valstybės galės numatyti ir ilgesnę garantiją). Metus nuo prekės įsigijimo nebereikės įrodinėti, kad įsigijimo metu prekė turėjo trūkumų (valstybės galės pratęsti šį laiką iki dvejų metų). Ši nuostata galios ir skaitmeniniams produktams.

Nusipirkęs prekę, kurioje yra skaitmeninių elementų – pavyzdžiui, išmanųjį šaldytuvą, telefoną, televizorių ar skaitmeninį laikrodį, pirkėjas pagrįstą laikotarpį turės teisę gauti būtinus jų atnaujinimus.

Už skaitmeninio turinio ir paslaugų vartotojų teisių išplėtimą balsavo 598 EP nariai, prieš buvo 34, o susilaikė 26. Už pirkėjų internete ir įprastose parduotuvėse teisių išplėtimą balsavo 629 EP nariai, prieš buvo 29, o susilaikė 6. Šias dvi direktyvas dar formaliai turės patvirtinti ES Taryba, jos įsigalios praėjus 20 dienų po paskelbimo ES Oficialiajame leidinyje. Valstybės turės naująsias taisykles įgyvendinti per 2,5 metų.

Šie sprendimai yra ES bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos dalis. Ja siekiama ES vartotojams ir verslui sukurti geresnę prieigą prie prekių ir paslaugų internete.

Print Friendly, PDF & Email