Europos Parlamento Europos liaudies partijos (ELP) frakcijos pirmininkas Manfred Weber, kartu su kolegomis frakcijos vicepirmininke, Užsienio reikalų grupės vadove Rasa Juknevičiene, vicepirmininku, Teisės ir vidaus reikalų grupės pirmininku Esteban Gonzalez-Pons, Teisės ir vidaus reikalų komiteto ELP koordinatoriumi Jeroen Lenaers bei Užsienio reikalų komiteto ELP koordinatoriumi Michael Gahler kreipėsi į „Interpolą“ prašydami šiandien vykstančiame vykdomojo komiteto posėdyje palaikyti Ukrainos vidaus reikalų ministro prašymą sustabdyti Rusijos teises „Interpolo“ sistemoje.

„Siaubinga padėtis Ukrainoje signalizuoja ir liudija, kad Rusija negerbia nei žmogaus teisių, nei teisės viršenybės principų. Rusija akivaizdžiai pažeidė tarptautinę teisę užpuolusi vieną „Interpolo“ valstybę narę ir kiekvieną dieną žudydama nekaltus civilius gyventojus. Rusijos policijos veiksmai prieš taikius protestuotojus Rusijos viduje, kurie nepritaria invazijai į Ukrainą, rodo, kad apsaugos priemonių nebepakanka. Kyla rimtas pavojus, jog Rusijos vyriausybė nurodys savo teisėsaugos tarnyboms piktnaudžiauti „Interpolo“ duomenų bazėmis, reikalaudama sulaikyti ir išduoti užsienyje prieglobstį suradusius politinius oponentus. Tarptautinis teisėsaugos bendradarbiavimas paremtas pagarbos žmogaus teisės viršenybės principais, todėl raginame „Interpolo“ vykdomąjį komitetą skubiai spręsti šį klausimą“, – rašoma kreipimesi.

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email