Telekomunikacijų srityje Europos Parlamento ir ES Tarybos derybininkai šiąnakt pasiekė susitarimą dėl direktyvos dėl tarptinklinio ryšio mokesčių pratęsimo dar dešimtmečiui. 2017 m. įsigaliojusi ir penkerius metus turėjusi galioti direktyva užtikrino, kad kitoje ES šalyje esantys ES gyventojai tarptinkliniu ryšiu galėtų naudotis už tą pačią kainą kaip ir namuose. Direktyvos galiojimas pratęstas iki 2032 m.
Be to, vartotojams kitose ES šalyse turės būti užtikrinta tokia pati paslaugų kokybė bei duomenų greitis kaip ir gimtinėje, jei tam yra sąlygos. Europarlamentarai derybose užtikrino nuostatą, draudžiančią praktiką mažinti paslaugų kokybę, pavyzdžiui, perjungti ryšį iš 4G į 3G.
Susitarime numatyta, kad specialiąsias tarnybas ES gyventojai galės išsikviesti be jokio mokesčio. EP nariai taip pat siekė panaikinti papildomus mokesčius skambučiams ES viduje (intra-EU calls), pavyzdžiui, skambinant iš Belgijos į Italiją, nes vartotojams dažnai sunku atskirti tarptinklinius skambučius ir intra-EU skambučius, kuriems šiuo metu taikomas 19 euro centų už minutę tarifas. Pagal susitarimą, Europos Komisija įvertins situaciją šiame rinkos segmente ir nuspręs, ar imtis papildomų priemonių.
Didmeniniai tarptinklinio ryšio mokesčiai – kaina, kurią operatoriai taiko vieni iš kitų, kai jų klientai naudojasi kitais tinklais tarptinkliniu ryšiu ES – nuo 2022 m. bus apriboti iki 2 eurų už gigabaitą ir 2027 m. palaipsniui mažės iki 1 euro už gigabaitą.
Neformalų susitarimą dar turės patvirtinti ES Taryba ir Europos Parlamentas komitete bei plenarinėje sesijoje.
Europos Klubas skelbė, kad 13 stambiausių telekomunikacijų vadovų, tarp kurių ir Lietuvoje paslaugas teikianti Telia, svarstant šį klausimą kreipėsi į politikus, aiškindami, kad negaunamos pajamos trukdys diegti 5G.
Print Friendly, PDF & Email