A.Kubilius

Šiandien Europos Parlamento, nacionalinių parlamentų ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados (Verkhovna Rada) įvairioms partijoms ir valstybėms atstovaujančių narių iniciatyva įsteigtas tarptautinis tinklas – „United for Ukraine (U4U)“ („Vieningi už Ukrainą“). Tinklas vienija parlamentarus, aktyviai remiančius Putino puolamos Ukrainos europietišką ateitį.

„Šiandien Ukrainai labiau nei bet kada reikia pagalbos ir Europos bei tarptautinės bendruomenės solidarumo. Po Putino kariuomenės pralaimėjimo Ukraina susidurs su iššūkiu atstatyti šalį. Ukrainai reikės mūsų pagalbos remiant ir padedant jos stojimui į ES, – sako vienas iš tinklo iniciatorių EP narys Andrius Kubilius. – Ukraina ir ukrainiečiai nebus palikti vieni perduodant Putiną ir jo bendrininkus tarptautiniam teisingumui už agresiją ir karo nusikaltimus, kuriuos jie įvykdė prieš Ukrainos žmones. Šis tinklas prisidės prie teisingumo ir demokratijos skatinimo Europoje ir visame pasaulyje“.

„United for Ukraine (U4U)“ veiks ir kaip forumas, skirtas keistis informacija bei idėjomis, skatinant Ukrainos europinį kelią, darant įtaką ES institucijoms ir Vakarų šalių nacionalinei politikai, padedančiai Ukrainos vyriausybei ir ukrainiečiams atsispirti agresoriui – nusikalstamam Putino režimui.

„Mes nenuilsdami kelsime klausimus dėl ginklų pristatymo, Vakarų sankcijų, Ukrainos infrastruktūros ir ekonomikos atstatymo, būsimos Ukrainos integracijos į ES ir kitus. Artimiausiais mėnesiais ir metais tam reikės daug bendrų politinių veiksmų ES instituciniu ir ES valstybių narių lygmeniu. Suremti pečius reikės ir demokratiniame Vakarų pasaulyje propaguojant Ukrainai svarbias idėjas, reikalingus veiksmus ir projektus, keistis informacija bei dalyvauti plačioje visuomenės švietimo veikloje, – pabrėžia EP narys A. Kubilius ir apibendrina: – Tinklo nariai padarys viską, ką gali, kad perduotų šias žinias Europos lyderiams, Vakarų bendruomenės lyderiams ir demokratinio pasaulio visuomenei“.

Putino karas prieš Ukrainą sukrėtė Europą ir pasaulį. 2022 m. vasario 24 d. pasaulis pasikeitė, nes Ukraina tapo pasaulinės kovos mūšio lauku ES kaimynystėje su despotišku Putino režimu.

Po Rusijos invazijos į Ukrainą pasikeitė ir Europa. Europiečiai atvėrė savo namus Ukrainos pabėgėliams, ES ir jos partneriai, įskaitant NATO šalis, suteikė Ukrainos žmonėms precedento neturinčią karinę, finansinę, ekonominę ir socialinę paramą. Vasario 24 d. Europa tapo tikra geopolitine sąjunga.

Dauguma europiečių pasisako už Ukrainos narystę ES. Karas Europoje sutelkė europiečius kuo greičiau priimti Ukrainą į ES šeimą. 2022 m. kovo 4–7 d. Jean Jaures fondo ir Jaltos europinės strategijos („Yalta European Strategy“ (YES)) atlikta apklausa geriausiai iliustruoja šį faktą: 69% vokiečių ir 62% prancūzų palaiko Ukrainos narystę ES.

„United for Ukraine (U4U)“ vienija daugiau nei 150 narių iš Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų, atstovaujančių 28 šalims (ES, JAV, Kanadai, Didžiajai Britanijai, Naujajai Zelandijai ir kt.), taip pat Ukrainos Aukščiausiajai Radai. Tinklas atviras plėtrai, todėl ir toliau dirbs su aktyviausiais Europos ir pasaulio parlamentarais.

Print Friendly, PDF & Email