Viktorija

Pastaruoju metu susirinkus į Panevėžio miesto savivaldybės tarybos posėdžius, jų pradžioje laidomi juokeliai ir spėliojama, kiek užtruks posėdis. Iki pietų ar ilgiau? Kiek jį „temps“ frakcija KARTU?

Temps?! Klausimai, nuomonės ar pozicijos išsakymas, siūlymai, prašymas atkreipti dėmesį, miestiečių nuomonės pagarsinimas – laikomi trukdymu.

Rugsėjo mėnesio tarybos posėdyje, tarybos narė Birutė Valkiūnienė vietoj pasisakymų svarstomais klausimais, kvietė opozicijos atstovus taupyti laiką ir nepasisakyti. Atrodo, kad tarybos posėdžiai – valdančiųjų laiko gaišimas! Suprantu, laikas brangus, bet juk už tas valandas, kurias skiriame tarybos posėdžiams – kompensuojama (t.y. mokama).

Iš to kyla klausimas – kam reikalingi tarybos posėdžiai? Na, manau, valdantiesiems tikrai nelabai. Juk jie klausimų praktiškai niekada neturi, o nuomonę (dažniausiai) pasilieka sau. Posėdis labiausiai reikalingas frakcijai Kartu. Na, gal dar truputį konservatoriams ir žaliesiems.

Pirmoje eilėje posėdžių salėje sėdinti valdančiųjų komandos narė vakar vykusiame tarybos posėdyje savo pasisakymais priekaištavo mūsų frakcijos atstovams dėl aktyvaus dalyvavimo posėdyje -pasisakymų svarstomais klausimais. Ar tai nėra bandymas apriboti tarybos narių teises? Susidaro įspūdis, kad idealus posėdis (pagal valdančiuosius) būtų tas, kuriame tarybos nariai atsėdėtų, kol meras lyg pasaką be galo išžertų: klausimasdėl…..arreikiapristatytisprendimoprojektą?arbusklausimų?pasisakymų?pasisakančiųnėra.argalimepriimtibendrusutarimu?prieštaraujančiųnėra.tarybossprendimaspriimtas.klausimasdėl… arreikiapristatytisprendimoprojektą?arbusklausimų?pasisakymų?pasisakančiųnėra.argalimepriimtibendrusutarimu?prieštaraujančiųnėra.tarybossprendimaspriimtas.

Bet kokia būtų tų „idealių“ posėdžių prasmė? Pasirodyti Youtube kanale?

Dalyvaujant juodame tarybos posėdyje (žvilgtelkit į rūbų spalvas ir perklausykite įrašą, ieškodami pasisakymų, diskusijų… Mažokai, ar ne?), kilo klausimas, o gal tarybos nariai jau užmigo žiemos miegu?

 

Print Friendly, PDF & Email