2024, liepos 14, Sekmadienis

Skirta parama kaimo bendruomenių projektams

reklama rubai

Žemės ūkio ministerija iki 2022 m. kovo 21 d. kvietė kaimo bendruomenes teikti paramos paraiškas pagal Nacionalinės paramos teikimo 2022 m. kaimo bendruomenių veiklai taisykles. Kaimo bendruomenių projektams finansuoti numatyta skirti apie 1,1 mln. Eur. Panevėžio rajono kaimo bendruomeninės organizacijos ir šiemet buvo aktyvios – konkursui pateikė net 15 paraiškų.

Kaimo bendruomenės teikė projektus materialinei bazei stiprinti, viešosioms erdvėms tvarkyti ir renginiams organizuoti. Materialinės bazės stiprinimo projektams maksimalus paramos dydis – 3 500 Eur. Iš valstybės biudžeto lėšų kompensuojama iki 95 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymui maksimalus paramos dydis – 5 500 Eur. Panevėžio rajono savivaldybė yra numačiusi skirti lėšų paramą gavusių projektų kofinansavimui.

Paramos renginiams arba gerosios patirties išvykoms organizuoti galėjo kreiptis ne tik kaimo bendruomenės, bet ir rajono ar nacionaliniu lygmeniu kaimo bendruomenes vienijančios organizacijos. Paramos dydis  – iki 2 000 Eur. Šiemet pirmą kartą teko paraiškas teikti tik elektroniniu būdu, pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos įvertinus pateiktas projektų paraiškas paaiškėjo, kad skirtas finansavimas net šešiems iš šešių pateiktų – Bernatonių, Miežiškių, Piniavos, Raguvos, Skaistgirių, Vaivadų bendruomenių – viešųjų erdvių tvarkymo projektams, finansuotas ir Sujetų bendruomenės materialinės bazės stiprinimui pateiktas projektas.

Skirtas finansavimas Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos, Dembavos ir Uliūnų bendruomenių organizuojamiems renginiams ar išvykoms.

Džiaugiamės savo rajono kaimo bendruomeninėmis organizacijomis, nes jų nariai negailėjo  laiko ir įdėjo daug darbo rengdami paraiškas: reikėjo organizuoti visuotinius susirinkimus, gauti komercinius pasiūlymus, surinkti ir paruošti įvairius dokumentus. Tikimės, kad baigiantis metams bus galima pasidžiaugti įgyvendintų projektų rezultatais – pagražėjusiomis viešosiomis erdvėmis ir veikliomis rajono bendruomenėmis.

- Reklama -

Naujausi straipsniai