Panevėžio rajono savivaldybės taryba patvirtino naują studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarką. Iki šiol galiojusiame Studijų rėmimo komisijos darbo reglamento ir studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų 2016 m. patvirtintame tvarkos apraše padaryti keli pakeitimai.

Iki šiol parama buvo teikiama dieninių bakalauro studijų studentams, dabar  į paramą gali pretenduoti pažangūs studentai, studijuojantys Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose pagal pirmos ir antros pakopos bei vientisųjų studijų programas, kurios apims daugiau studijų formų.

Minimalus vienkartinės paramos dydis padidintas nuo 4 iki 5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų bazinių socialinių išmokų (BSI). Nuo 2021 sausio 1 d. galiojantis BSI yra 40 Eur.

Studijų rėmimas skirtas nepasiturinčių Panevėžio rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusių šeimų pažangiems studentams.

Pagrindiniai kriterijai, lemiantys paramos dydį, – studento šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėnesį, yra ne didesnės nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (MMA) ir paskutinio semestro egzaminų pažymių vidurkis ne mažesnis nei 7 balai.

Naujai patvirtintame apraše numatyta, kad minimalus vienkartinės paramos dydis yra ne mažesnis nei 5 BSI,  maksimalus – ne didesnis nei 10 BSI.

10 BSI skiriama studentams, kurie atitinka bent vieną iš šių kriterijų: yra neįgalūs; yra iš daugiavaikių šeimų (šeimoje 3 ir daugiau vaikų); šeimoje yra 2 ir daugiau studentų ar mokinių; turi tik vieną iš tėvų ar globėjų, vienas iš jų miręs ar tėvai išsituokę; vienas iš tėvų ar globėjų yra neįgalus arba jam sukakęs pensinis amžius; sukūręs šeimą ir turi vaikų.

5 BSI dydžio parama skiriama studentams, kurių pažymių vidurkis 7,00–7,99 balo; 6 BSI – 8,00–8,99 balo; 7 BSI – pažymių vidurkis 9,00–10,00 balų.

2021 m. studentų rėmimui skirta 10 tūkst. Eur. Tokia pat suma buvo skirta ir 2020 m., panaudota 6 tūkst. Eur.

Prašymus pateikė 18 studentų, iš jų 6 gyvenamąją vietą deklaravę Krekenavos, 4 – Panevėžio, po 2 – Miežiškių ir Velžio, po 1 – Paįstrio, Smilgių, Ramygalos ir Naujamiesčio seniūnijose. Studijų rėmimo komisija, išanalizavusi pateiktus dokumentus, rekomendavo skirti paramą 16-ai Panevėžio rajono savivaldybės gyventojų.

Parama neskirta 2 studentams, nes jų šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėnesį, buvo didesnės nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta MMA.

Savivaldybės administracija studentų prašymus gauti paramą priima kasmet balandžio mėnesį.

Print Friendly, PDF & Email