egzaminai

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius apibendrino informaciją, kokius brandos egzaminus kitąmet pasirinko laikyti 1090 abiturientų.

Brandos atestatui gauti privaloma išlaikyti 2 brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną.

Valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą pasirinko 63 proc. (pernai 68 proc.), mokyklinį – 37 proc. (pernai 32 proc.) jaunuolių. Prieš tai jie turės išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą.

Kaip ir buvo iki šiol, iš pasirenkamų populiariausiu išlieka užsienio (anglų k.) valstybinis brandos egzaminas, tačiau šiais metais pasirinkusiųjų skaičius sumažėjo 4 proc. Jį ketina laikyti 69 proc. miesto abiturientų.

Matematikos valstybinį brandos egzaminą pasirinko 58 proc. abiturientų (4 proc. mažiau nei pernai). Biologiją laikyti pasirinko 25 proc. (pernai buvo 29 proc.), fiziką – 8,7 proc. (pernai 12 proc.) abiturientų. Beveik toks pat skaičius mokinių kaip ir praėjusiais metais ketina laikyti istorijos (33 proc.) ir informacinių technologijų (12 proc.) egzaminus. Chemiją laikys 3,7 proc. jaunuolių. 3,5 proc. daugiau nei praėjusiais metais abiturientų ketina laikyti geografijos egzaminą (pernai tokių mokinių buvo 9 proc.).

Panevėžio abiturientai ketina laikyti visų užsienio kalbų valstybinius brandos egzaminus. Rusų kalbos egzaminą pasirinko 23 abiturientai, vokiečių k. – 4 abiturientai ir 1 – prancūzų k.

Kuriose miesto mokyklose abiturientai laikys brandos egzaminus, paaiškės šį mėnesį.

Primename, kad asmenys, Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduosiantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas vietas, turi būti išlaikę:

lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;

matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus į menų studijų programas);

stojančiojo laisvai pasirenkamą valstybinį brandos egzaminą.

Taip pat privalomas penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris suapvalintas iki sveikojo skaičiaus turi būti ne mažesnis negu 7 (jeigu asmuo pretenduoja studijuoti universitete) ir ne mažesnis nei 6 (jeigu asmuo pretenduoja studijuoti kolegijoje) iš šių privalomų mokytis dalykų:

lietuvių kalba ir literatūra;

užsienio kalba;

matematika;

istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;

biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;

meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;

bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Atkreipiame dėmesį, kad šių metų abiturientai gali persigalvoti ir raštu atsisakyti laikyti vieną ar kelis iš savo pasirinktų brandos egzaminų iki kovo 15 d. Atsisakęs laikyti egzaminą kandidatas nebus įrašytas į egzaminų vykdymo protokolą. Keisti pasirinkto brandos egzamino tipo ar pasirinkti iš naujo kitą egzaminą nebegalima.

Eksternas, nespėjęs pateikti prašymo iki lapkričio 24 d., dar gali jį pateikti Kauno bazinės mokyklos (Kauno Antano Smetonos gimnazijos) vadovui ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki brandos egzaminų sesijos pradžios.

Atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas minimalus rodiklis – vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas, t. y. brandos atestatas.

Print Friendly, PDF & Email