2024, liepos 13, Šeštadienis

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija: Naikinami visi NT mokesčio tarifai ir beveik visos lengvatos, kurios yra dabartiniame įstatyme

reklama rubai
2022-05-26 užregistruotas nekilnojamo turto mokesčio (NTM) įstatymo projektas, kuriam pritarus nuo 2024m.:
1. Naikinami visi NT mokesčio tarifai ir beveik visos lengvatos, kurios yra dabartiniame įstatyme. Vienodo dydžio NT mokestį turės mokėti daugiavaikė šeima ir vienišas asmuo. NTM bus apmokestinamas turtas naudojamas ŽŪ (išskyrus kooperatyvus), švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės globos veiklai naudojamas būstas. Tačiau pačios savivaldybės galės nuspręsti ar taikyti šias lengvatas.
2. Naikinama juridinio asmens prievolė mokėti NTM už fizinį asmenį, kai fizinio asmens turtą ilgalaikei nuomai nuomojasi juridinis asmuo.
3. Visi be išimčių turės mokėti NTM. Nereikės mokėti NTM, jei jo metinė suma asmeniui ≤2eur. Jei turtas yra šeimos, kiekvienam asmeniui (vyrui ir žmonai) NTM bus skaičiuojamas atskirai.
4. Savivaldybė tik gyventojui paprašius galės atidėti (be ne panaikinti) NTM mokėjimą iki 10m. terminui, jei asmens amžius >65m. ir būtinai yra teikiamas prašymas savivaldybei dėl pirmo būsto, kuriame asmuo deklaravo gyvenamąją vietą.
5. NTM bus skaičiuojamas ir nebaigtai statybai, jei statybos užtruko ilgiau nei 10 metų, nepriklausomai nuo to, kad statybos būklė buvo tinkamai registruojama RC.
6. NTM bus skaičiuojamas nebaigtai statybai, kuri yra senesnė nei 5m. jeigu RC nebuvo užregistruota statybos būklė po 5 metų nuo statybos leidimo išdavimo datos.
7. Mokesčio tarifai:
7.1. nuo 0,1% iki 1% , antram naudojamam gyv. veiklai gyv. paskirties gyventojo turtui (buvo 2%, kai turto vertė viršijo 650‘000 eur ir 0% , kai turto vertė neviršijo 150‘000 eur). Laimės turintys daug brangaus gyv. paskirties turto ir pralaimės visi, kurie nemokėjo jokio NT mokesčio, nes turėjo mažos vertės NT.
7.2. nuo 0,1% iki 3%, gyventojo komercinėje veikloje naudojam turtui, bei turtui perduotam naudoti juridiniam asmeniui. Laimės juridiniai asmenys, nes sumažės jų nuomos sąnaudos, pralaimės gyventojai, kurie užsiima asmeninio turto nuoma juridiniams asmenims.
7.3. Pirmam (pagrindiniam) gyventojo gyvenamosios paskirties būstui su juo susijusiems priklausiniams (tik pagalbinio ūkio paskirties pastatai) taikomas mažesnis, progresinis tarifas nuo 0,03% iki 0,1%:
1) 0,03%, turto vertės daliai ≤ 1 x SNTVM;
2) 0,06% , 1 x SNTVM > turto vertės daliai ≤ 2 x SNTVM;
3) 0,1% , turto vertės daliai > 2 x SNTVM.
Pvz. Vilniaus SNTVM =60100 eur, o turto vertė lygi 177‘000 eur, tai tokio turto
NTM= 60100×0.03% + 60100×0.06% + 56800×0.1% = 111 eur.
Paveiksliuke yra Savivaldybės nekilnojamo turto vertės medianos (SNTVM) pagal savivaldybes iš AR, kuris neturi teisinės galios.
7.4. Juridinių ir fizinių asmenų komercinės paskirties turtui: 0,5% – 3%.
8. Nors paskelbto projekto NTM skaičiavimuose dalyvauja savivaldybės vidutinės NT vertės medianos, projekto paskelbimo dienai, jokiame galiojančiame teisės akte nėra viešai paskelbtos nei vienos Lietuvos savivaldybės medianos. Įstatymo projekte siūloma pirmiau priimti įstatymą, o po jo priėmimo Vyriausybė nustatytų konkrečių savivaldybių nekilnojamojo turto verčių medianas, kurios kas 3 metai būtų peržiūrimos kartu su nekilnojamojo turto masinio vertinimo rezultatais.
Gyventojai gali tik spėlioti, koks nekilnojamo turto mokestis jų laukia. Paveiksliuke yra medianos iš projekto aiškinamojo rašto, kuris neturi teisinės galios ir nenustato medianos dydžio. Nėra užregistruotas LRVN projektas dėl medianų paskelbimo.
284615935 5121272281259974 3667077549153300933 n
9. Tos pačios vertės turtas būtų apmokestinamas skirtingu dydžiu, nes NMT tarifą įtakotų du dalykai: savivaldybės nustatytas tarifas ir savivaldybės mediana.
Jei tokios pačios vertės turtas būtų kitoje savivaldybėje, kurioje NTM vertės mediana yra didesnė, tokio turto NTM būtų mažesnis.
284089453 5121272011260001 7097774176273982249 n
Paveiksliuke pavyzdys, kai tos pačios 100‘000 eur mokestinės vertės turtas yra Vilniuje, Neringoje ir Ignalinoje. Tos pačios vertės turto metinis nekilnojamo turto mokestis skiriasi nuo 2 iki 3 kartų: Ignalinos atveju būtų 96 eur, o Neringos – 30 eur, o Vilniuje -42 eur.
Tokia apmokestinimo tvarka skatins turėti būstą savivaldybėje, kurioje mediana yra didžiausia ir neskatins turėti NT skurdesnėje savivaldybėje.
10. NTM skaičiuotų VMI iki sekančių metų kovo 1d. ir pateiktų duomenis gyventojams.
11. NTM mokėjimo terminas būtų iki sekančių metų kovo 15d. (dabar buvo nepasibaigus metams iki gruodžio 15d. už ataskaitinius metus)
12. NMT būtų keičiama kas 3 metai (dabar 5m.). Lieka galimybė ginčyti RC paskaičiuotą mokestinę vertę, tik tas ginčijimas turės būti daromas kas 3 metai. Ginčo išlaidas ir asmeninį NT vertinimą turi finansuoti pats gyventojas ir jis jam nėra kompensuojamas.
Projekto aiškinamasis raštas ir NT vidutinės rinkos vertės medianos pagal savivaldybes: https://e-seimas.lrs.lt/…/437d34ecdcf511ecb1b39d276e92…/
- Reklama -

Naujausi straipsniai