Taip vadinama “Geležinė uždanga” leido KGB kontroliuoti visas sovietinio gyvenimo sritis. Ne paslaptis, kad užsieniečių buvimo Lietuvoje tvarka, laikas ir judėjimo maršrutai buvo griežtai reglamentuoti. Tik KGB agentų prižiūrimiems užsieniečiams buvo leista lankytis tam tikruose objektuose, kur patikimi darbuotojai aiškindavo sovietų valdžios laimėjimus ir pan. Dar sunkiau apsilankyti užsienyje galėjo sovietinis pilietis. Daugeliui jų tokios kelionės buvo nepasiekiama svajonė. KGB griežtai kontroliavo keliones į užsienį, išvykstantieji buvo slapta stebimi. Savo vertinimą apie susiruošusį į užsienį asmenį KGB pateikdavo partinei valdžiai. Toji spręsdavo išleisti į užsienį ar ne. Individualiai išvykti į užsienį buvo daug sunkiau, nes pavienius žmones buvo sunkiau kontroliuoti. Turistinių kelionių, meno kolektyvų gastrolių dalyviai buvo stebimi KGB agentų, patikimų asmenų ar net priedangoje veikiančių kadrinių darbuotojų. Apie tuometines keliones į užsienį ir patirtus nuotykius pasakoja buvęs Panevėžio operetės liaudies teatro aktorius Algirdas Kochanauskas.

Daugiau: KGBgniauztuose.lt

Print Friendly, PDF & Email