Leidimai naudoti konkrečius pesticidus Europos Sąjungoje privalo būti teikiami skaidriau ir atsakingiau, įsitikinęs Europos Parlamentas (EP).

Europarlamentarai trečiadienį patvirtino specialiojo komiteto, kuris pesticidų klausimu dirbo pastaruosius metus, išvadas. Šis komitetas buvo sudarytas po daug diskusijų sukėlusio glifosato leidimo pratęsimo.

EP nuomone, visuomenė privalo turėti galimybę susipažinti su visomis mokslinėmis studijomis, į kurias atsižvelgta suteikiant leidimą naudoti konkrečią veikliąją medžiagą, taip pat gauti visus pareiškėjo pateiktus duomenis. Siūloma įpareigoti pareiškėjus įregistruoti šias studijas viešame registre, taip pat numatyti laikotarpį, per kurį visos suinteresuotosios pusės galėtų teikti komentarus, pastabas ir papildomą informaciją, į kurią būtų atsižvelgiama priimant galutinį sprendimą.

Parlamentas suabejojo pareiškėjų teise pasirinkti ES valstybę, atsakingą už ataskaitos dėl leidimo atnaujinimo parengimą. Europarlamentarų manymu, tokia praktika stokoja skaidrumo ir gali sukelti interesų konfliktą, todėl jie ragina Europos Komisiją savo nuožiūra paskirti atsakingą valstybę. Per dešimtmetį pareiškėjai ataskaitai parengti yra pasirinkę tik 11 iš 28 ES valstybių, o Prancūzija, Nyderlandai, Vokietija ir Jungtinė Karalystė tvarkė per 80 proc. visų bylų.

Europarlamentarai siūlo peržiūrėti esamus tyrimus dėl glifosato nuodingumo bei nustatyti maksimalius leistinus jo liekanų kiekius dirvožemyje ir paviršiniuose vandenyse. Jie taip pat ragina stiprinti rinkoje esamų pesticidų vertinimą ir įpareigoti Europos Komisiją tirti realų pesticidų poveikį žmogaus sveikatai. Savo ruožtu EP ragina uždrausti purkšti pesticidus per atstumą netoli mokyklų, vaikų žaidimo aikštelių, ligoninių ir priežiūros įstaigų, taip pat aktyviau skatinti inovacijas ir siūlyti rinkai mažiau pavojingus pesticidus.

2016-aisiais ES sunaudota beveik 370 tūkst. tonų pesticidų – tai 11,8 proc. visame pasaulyje sunaudoto jų kiekio. Per paskutinius penkerius metus pesticidų naudojimas Europoje išaugo beveik 2 proc. Iki 2018-ųjų ES buvo patvirtintos 493 veikliosios ir pagrindinės pesticiduose naudojamos medžiagos.

Tokie EP pasiūlymai buvo patvirtinti 526 EP nariams balsavus už, 66 prieš ir 72 susilaikius.

Print Friendly, PDF & Email