kariai

Europos Parlamentas (EP) pritarė sprendimui sukurti nuolatines Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgas, kurias sudarys 10 tūkst. darbuotojų. Jos padės valstybėms vykdyti pasienio kontrolę bei kovoti su tarpvalstybiniais nusikaltimais.

2021 m. Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros personalą sudarys 5 tūkst., o 2027 m. – 10 tūkst. darbuotojų. Bus sukurtas ir greitojo reagavimo būrys, skirtas susidoroti su ekstremaliomis situacijomis. Nuolatines pajėgas sudarys ne tik agentūros, bet ir ES valstybių privalomai komandiruoti darbuotojai.

Sustiprinta agentūra padės ES valstybėms grąžinti trečiųjų šalių piliečius, nustatyti jų tapatybę ir parengti reikiamą dokumentaciją. Ji taip pat glaudžiau bendradarbiaus su ES prieglobščio paramos biuru ir trečiosiomis šalimis. Tikimasi sudaryti daugiau bendradarbiavimo susitarimų su ES kaimynėmis ir tolimesnėmis valstybėmis. Kartu numatytos priemonės užtikrinti asmens duomenų apsaugą ir pagarbą žmogaus teisėms. Žmogaus teisių stebėtojai reguliariai vertins agentūros veiklą.

EP pranešėja Roberta Metsola (Europos liaudies partija, Malta) pažymėjo: „Šis teisės aktas užtikrins, kad Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra turėtų 10 tūkst. pasienio darbuotojų. Jis prisidės prie kovos su tarpvalstybiniu nusikalstamumu, o kartu apsaugos žmogaus teises ir padės grįžti tiems, kurių negalime apsaugoti. Turime būti sąžiningi žmonėms, kuriems reikia apsaugos, tvirti su tais, kuriems jos suteikti negalime, ir griežti siekiantiems išnaudoti pažeidžiamus žmones. Priėmėme šį teisės aktą per rekordiškai trumpą laiką.“

Šiam teisės aktui pritarė 403 EP nariai, nepritarė 162, o susilaikė 44. Dėl jo jau preliminariai sutarta su ES Taryba, kuri dar turės formaliai jį patvirtinti.

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email