Likus dienai iki priėmimo į 4 klases dienos “Vyturio” progimnazijos direktorė Vitalija Dziuričienė surengė nuotolinį tėvų susirinkimą kur vietoje elementarios informacijos apie tai, kaip vaikai mokysis 5-oje klasėje apstulbusiems tėvams pareiškė, kad iš dabar esamų 4 ketvirtokų klasių bus formuojamos tik trys. Miesto Taryba 2023-2024 mokslo metams patvirtinusi 4 klasių komplektus. Sakoma, kad tokio atvejo, kad mokykla savanoriškai susimažintų klasių komplektus, ko gero, Panevėžyje dar nebuvo.

Pagal tėvams pristatytą planą, penktokų klasės bus formuojamos tokiu principu: bus išformuotos visos dabar esančios ketvirtokų klasės ir suformuotos penktokų klasės vaikus išskirstant, neatsižvelgiant į tai su kokiais vaikais vaikai jau 4-us metus mokosi (formuojant klases tėvai galės įrašyti su kokiu vienu ar keliais vaikais tėvai norėtų, kad jų vaikai mokytųsi toliau). Sakoma, kad tokį sprendimą mokyklos direktorė priėmė pasitarusi su mokyklos psichologe. Pagrindinis argumentas – trūksta vietos. Žiūrime į steigėjo, Savivaldybės administracijos, viešai pateikiamus duomenis-numatytas mokinių skaičius 2022-2023 mokslo metams – 830 mokinių, priimtų mokinių skaičius – 741. Toli gražu mokykla per siūles nebraška.

Pati mokyklos direktorė Vitalija Dziuričienė sakė, kad jokie sprendimai nėra priimti ir su tėvais pasidalino tik informacija, kaip situaciją mokykloje mato mokytojų taryba. Jos teigimu, tėvai visada gali pareikšti pastabas, pasiūlymus, priimti arba nepriimti tai kas siūloma arba, jei kas nepatinka, pasirinkti ir kitą mokyklą.

Mokinių tėvai tokius direktorės pasvarstymus priėmė kaip grėsmę savo vaikams ir kreipėsi į miesto merą, Savivaldybės administracijos direktorių T.Jukną klausdami:

“Kodėl mums buvo pateikta informacija sausio 4 dienos vakare? T. y. paskutinėmis valandomis iki centralizuoto vaikų priėmimo į penktas klases? Jau yra žinoma, kad sausio 5 d. prasidėjo centralizuotas vaikų priėmimas į penktas klases. Vaikų skirstymas į mokyklas vyksta centralizuotai, t. y. atsižvelgiama į laisvų vietų skaičių ir galimybė pateikti į norimą mokyklą priklauso nuo to, kas anksčiau pateikė prašymą. Norime pabrėžti, kad mokyklos pasirinkimas nevyksta skubotai ir neapgalvotai. Tai reikalauja laiko, pasvarstymų, informacijos surinkimo ir apdorojimo. Šiuo atveju, mums tėvams buvo užkirstas kelias parinkti vaikui kitą, jam geriausiai tinkančią mokymosi įstaigą. Vadinasi, galima daryti išvada, kad progimnazijos administracijos darbuotojų parinktas susirinkimo laikas ir tema yra buvo gerai apgalvotas ir piktybinis, taip apribojant šioje progimnazijoje besimokančių vaikų tolimesnes mokymosi galimybes.”- rašoma tėvų pareiškime.

Mokinių tėvai taip pat nori išgirsti ir Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus poziciją apie tai, kad progimnazija „negali priimti vaikų iš kitų mokyklų“ ir, kad bus „formuojamos 3 penktokų klasės“. Jie norėtų žinoti ar yra racionalu leisti progimnazijai nepriimti iš kitų mokyklų (tai aktualu Pradinės mokyklos mokiniams) norinčių mokytis vaikų (kadangi priėmimas centralizuotas, vadinasi sistema automatiškai nukreips vaikų prašymus į kitas mokyklas, nes progimnazijoje nėra vietų), žinant tai, kad Panevėžio miesto savivaldybė investavo nemažas lėšas į tokius projektus kaip 1000-mečio mokykla ar Kokybės krepšelis.

Pasak švietimo reikalus kuruojančio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Kazimiero Armonavičiaus, gauti jau dviejų klasių tėvų pareiškimai ir nieko nelaukiant švietimo skyriui duotas nurodymas iki sausio 12 dienos išsiaiškinti situaciją ir tik tada susirūpinusiems tėvams bus atsakyta. Kazimieras Armonavičius paaiškino, kad bet  kuriuo atveju sprendimą dėl klasių komplektų priima ne mokyklos direktorius o mokyklos steigėjas-Panevėžio miesto Taryba. Sprendimus dėl klasių komplektų miesto Taryba paprastai priima balandį  o jie koreguojami rugpjūtį.

Rolandas Meiliūnas

Print Friendly, PDF & Email