Pirmadienį verslo veiklos priežiūrą įgyvendinančių institucijų iniciatyva įsteigta Priežiūros institucijų asociacija, kuri, sutelkdama priežiūros ekspertus, sieks užtikrinti vienodą verslo priežiūros politikos įgyvendinimą, skatins taikomų priežiūros procesų pažangą. Steigiamojo susirinkimo metu patvirtinti asociacijos įstatai ir išrinkti valdybos nariai.

„Ši asociacija – puikus savireguliacijos pavyzdys, kai pačios priežiūros veiklą vykdančios institucijos savanoriškai jungiasi, inicijuoja veiklas. Norime užmegzti glaudesnį ryšį tarp verslą prižiūrinčių institucijų ir verslo atstovų, kad galėtume užtikrinti, jog bus priimti geriausi sprendimai dėl veiklos tobulinimo. Siekiame, kad verslas priežiūros institucijas priimtų kaip patarėjas ir pagalbininkes”, – sako ministrė Aušrinė Armonaitė.

Įsteigta Priežiūros institucijų asociacija prisidės prie verslo priežiūros gerinimo Lietuvoje. Naudojantis susivienijusių institucijų sukauptomis žiniomis ir gebėjimais, tikimasi kiek įmanoma sumažinti atotrūkį tarp įvairias dalykines kompetencijas turinčių priežiūros institucijų ir jų specialistų. Taip pat bus užtikrinta, kad verslo priežiūra ir jos gerinimas išliktų prioritetu besikeičiančios politinės ir geopolitinės aplinkos kontekste.

Tikimasi, kad ši savanoriška priežiūros institucijų atstovų iniciatyva ne tik pagerins verslo priežiūros sąlygas šalyje, bet ir sustiprins Lietuvos įvaizdį tarp užsienio valstybių priežiūros institucijų. Šį bendradarbiavimo modelį jau taiko pažangios šalys, tokios kaip Naujoji Zelandija, Olandija, Kanada, Jungtinė Karalystė.

Steigiamojo susirinkimo metu trejų metų kadencijai išrinkta penkių asmenų Valdyba, kurią sudaro: Giedrius Kadziauskas, atstovaujantis Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos, Genius Lukošius, atstovaujantis Lietuvos transporto saugos administracijai, Mantas Staškevičius, atstovaujantis Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, Goda Aleksaitė, atstovaujanti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, ir Ieva Valeškaitė, atstovaujanti sau pačiai kaip fiziniam asmeniui.

„Džiaugiamės šia iniciatyva ir galimybe institucijoms glaudžiau bendradarbiauti, keistis gerąja patirtimi – tiek formaliai, tiek neformaliai. Bendrą standartą atitinkantis konsultavimas, rizikos vertinimas, komunikacija su prižiūrimais subjektais, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis yra ir mūsų ministerijos didžiausias lūkestis. Tikimės, kad ateityje prie naujosios asociacijos prisijungs ir daugiau narių ”, – sako ekonomikos ir inovacijų viceministrė Ieva Valeškaitė.

Artimiausiu metu numatomas pirmasis Valdybos posėdis, kurio metu bus nubrėžta 2023 metų Priežiūros institucijų asociacijos veiklos vizija ir patvirtinti veiklos planai.

Priežiūros institucijų asociaciją įsteigė 15 susivienijusių verslo priežiūros institucijų: be keturių anksčiau minėtų, Lietuvos auditorių rūmai, Lietuvos metrologijos inspekcija, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, Valstybinė augalininkystės tarnyba, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Konkurencijos taryba, Ryšių reguliavimo tarnyba, Lošimų priežiūros tarnyba, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba. Iniciatyvą palaikė ir pritarimą teikė Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir ministerijos.

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email