Pirmadienį darbą pradėjo Seimo nario Vytauto Kernagio vadovaujama darbo grupė dėl strateginių ieškinių dėl visuomenės dalyvavimo apibrėžties ir atsako į šį reiškinį. Pasak darbo grupės vadovo Vytauto Kernagio, vienas iš pagrindinių darbo grupės tikslų – gebėti atpažinti strateginius ieškinius dėl visuomenės dalyvavimo.

“Pilietinės visuomenės aktyvūs veikėjai, nevyriausybinis sektorius, žurnalistai yra itin pažeidžiamos grupės dėl savo darbo pobūdžio. Strateginiai ieškiniai dėl visuomenės dalyvavimo vis dar neapibrėžti. Priemonės kaip su jais kovoti – neaiškios kaip ir nėra efektyvaus teisminio reguliavimo apibrėžimo dėl strateginių ieškinių”, –  problematiką vardijo Seimo narys.

Darbo grupė, pasitelkusi ekspertus, susijusių valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovus, sieks parengti siūlymus dėl teisinio reguliavimo tobulinimo.

“Pradėdami kalbėti apie tokius reiškinius, kaip persekiojimą dėl kritikos, teisminio proceso vilkinimą visuomenės atžvilgiu žengiame koja kojon su kitomis ES valstybėmis. Europos Komisija yra numačiusi šių metų pabaigoje pateikti rekomendacijas valstybėms narėms, kaip ketinama apsaugoti žurnalistus ir pilietinę visuomenę nuo tokių ieškinių“, – teigia V. Kernagis.

Strateginiai ieškiniai dėl visuomenės dalyvavimo (Strategic lawsuit againts pubic participation (SLAPP) – iš anglų k.) – tai tam tikra persekiojimo forma, kuri vis dažniau naudojama prieš žurnalistus ir kitus viešą interesą ginančius. Tai pernelyg išpūsti, pernelyg ilgai besitęsiantys ieškiniai, kuriuos reiškia valstybės institucijos, verslo įmonės, galingi pavieniai asmenys prieš silpnesnius subjektus. Šiais ieškiniais siekiama įbauginti, nutildyti, apkraunant juos teisinės gynybos išlaidomis ir nesibaigiančia proceso trukme.

Print Friendly, PDF & Email