Užimtumo tarnyba

Įtempta geopolitinė situacija pasaulyje bei energijos išteklių krizė koreguoja ir Lietuvos įmonių veiklą. Šiemet Užimtumo tarnyba gavo 52 pranešimus apie numatomus grupės darbuotojų atleidimus (kai atleidžiama 10 proc. ir daugiau įmonės darbuotojų). Tai –  16 pranešimų daugiau nei pernai tokiu pat laikotarpiu. Darbdaviai informavo apie įspėtus dėl atleidimo per 4,4 tūkst. darbuotojų – beveik dvigubai daugiau nei pernai (2,3 tūkst.). Per 80  pranešimų buvo gauta pandemijos laikotarpiu 2020 metais, tačiau tada šis skaičius buvo mažesnis.

„Darbo rinkoje – paradoksali situacija. Rugpjūtį kone 30 proc. padidėjo darbo jėgos paklausa – laisvų darbo vietų platformoje net 36 tūkst. pasiūlymų. Tuo pačiu regime didesnį atleidžiamų darbuotojų skaičių. Jei ekonominė situacija dėl energetinių išteklių krizės nesikeis, pranešimų apie numatomus atleisti darbuotojus skaičius gali augti. Visgi tai labiau gali paliesti mažesnes įmones, kurių finansinės atsargos nėra pakankamos atlaikyti tokius rinkos išbandymus“, – teigė Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Gytis Darulis.

Šiais metais daugiausiai grupės darbuotojų atleidimų gauta iš apdirbamosios gamybos,  transporto ir saugojimo veiklą vykdančių įmonių.

Pagal įmonių pateiktus pranešimus, didžiausi šių metų grupės darbuotojų atleidimai numatomi įmonėse „LTG Cargo” (1207), „Lietuvos paštas” (592 – tai pirminis planuotas atleisti darbuotojų skaičius, įmonė kas mėnesį tikslina skaičių), LTG INFRA (469), „Kaišiadorių paukštynas“ (395), „Lietuvos geležinkeliai” (274), „Birių krovinių terminalas“ (136).

Pasak G. Darulio, pirmąjį pusmetį pagrindinė darbuotojų atleidimo priežastis buvo susijusi su geopolitine padėtimi ir  sankcijomis, o dabar jau atsiranda pavienių pranešimų, kuriuose nurodomas įmonės veiklos stabdymas dėl energijos kainų ir kai kurias įmones gali paliesti abu faktoriai.

Dažniausiai pranešimuose nurodoma grupės darbuotojų atleidimo priežastis – darbo organizavimo pakeitimai, neretai informuojama, jog dėl susitraukusių užsakymų ir mažėjančių veiklos mastų dalies darbuotojų atliekamos funkcijos tampa perteklinės. Taip pat pateikiamos ir kitos priežastys – bankrotas, juridinio asmens likvidavimas, reorganizacija ir/ar restruktūrizacija.

Užimtumo tarnyba, gavusi iš įmonės pranešimą apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą, imasi prevencinių priemonių švelninti grupės darbuotojų atleidimų pasekmes teikiant paslaugas įspėtiems darbuotojams. Klientų aptarnavimo skyrius, suderinęs su įmonės atstovais, organizuoja bendrus informacinius – konsultacinius susirinkimus įmonėse arba Užimtumo tarnyboje.

Darbuotojai supažindinami su situacija darbo rinkoje, laisvomis darbo vietomis teritorijoje, perkvalifikavimo ir dalyvavimo užimtumo priemonėse galimybėmis, registracijos tvarka ir sąlygomis Užimtumo tarnyboje, konsultuojami darbo paieškos, gyvenimo aprašymo, pasirengimo pokalbiui su darbdaviu klausimais. Esant būtinybei, šios paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu.

Print Friendly, PDF & Email