Panevėžio pataisos namuose bausmę atliekančių nuteistųjų bendruomenė reiškia paramą Ukrainai ir jos žmonėms. Sekdamos įvykius televizorių ekranuose bei klausydamos radijo laidų apie padėtį Ukrainoje, moterys į įvykius reaguoja labai jautriai. Vienos palaikymą Ukrainai reiškia gamindamos ir keldamos vėliavėles bei plakatus, kitos prie paramos akcijos prisideda savo asmeninėmis lėšomis – aukodamos į VšĮ „Geros valios projektai“ nurodytą Ukrainos žmonėms remti skirtą sąskaitą. Moterys sako: „NE karui Ukrainoje!“

Print Friendly, PDF & Email