2024, balandžio 13, Šeštadienis

Termofikacinė elektrinė veiks. Laimėtas galios atkūrimo rezervo aukcionas

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ praneša apie preliminarius tretinio elektros galios rezervo aukciono 2018 metams rezultatus. Dalyvavimo aukcione sąlygas ir keliamus techninius reikalavimus nustatė reglamentas, kurį Energetikos ministerija suderino po konsultacijų su elektros gamintojais ir Valstybinės kainų kontrolės komisijos atstovais.
 
Pagrindinis aukciono reikalavimas – gamintojas įsipareigoja pradėti gaminti elektrą per 12 valandų, kai tik atsiranda poreikis, ir tiekti iki 10 parų.  Suminis tretinio galios rezervo dydis 2018 metams – 483 megavatų.
 
Skelbiama preliminari aukciono nugalėtojų eilė antrinio galios rezervo atkūrimui:
 
1. AB „Panevėžio energija“, 30 MW
2. AB „Orlen Lietuva“, 120 MW
3. UAB Kauno termofikacijos elektrinė, 73 MW
 
35 MW galingumo AB “Panevėžio energija” elektrinė gamina elektros energiją kūrenama gamtinėmis dujomis. Kombinuoto ciklo termofikacinė elektrinė per metus gali pagaminti apie 230 GWh šilumos ir apie 235 GWh elektros energijos. Į elektrinės statybą investuota 130 mln. litų. 100 milijonų litų buvo pasiskolinta iš banko. Paskola dengiama iš elektrinės veiklos. Panevėžio miesto savivaldybei priklauso 59 proc. TE akcijų. Kitos šešios akcininkės yra Panevėžio rajono, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio, Kėdainių, Zarasų rajonų savivaldybės. 

Dar neseniai Europos Sąjungos, Danijos vyriausybės ir skolintomis lėšomis finansuotas ir Vyriausybės skatintas bei remtas Panevėžio termofikacinės elektrinės projektas buvo ties žlugimo riba. Netekus viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) biudžeto paramos elektrai gaminti elektrinė dirbo nuostolingai, o kritus elektros kainai Nord pool biržoje jos veikla buvo net sustabdyta. Elektrinė iki 2020 metų turi grąžinti kreditą – kasmet po 1,85 mln. eurų.

 

- Reklama -

Naujausi straipsniai