Aukštosios mokyklos pagrindinio priėmimo metu šiemet pakvietė studijuoti daugiau stojančiųjų negu pernai. Kvietimą studijuoti universitete arba kolegijoje gavo 20 517 stojančiųjų (2021 m. – 20 152). Šią žinią savo prašymo paskyroje ir elektroniniuose laiškuose jau gali matyti 10 892 jaunuoliai, pretenduojantys studijuoti universitetuose (2021 m. – 10 946), ir 9 625 – kolegijose (2021 m. – 9 206).

Iš visų 25 403 prašymą studijuoti ir duomenis pateikusių asmenų (2021 m. – 25 717) bent vienam pageidavimui nustatytus valstybės finansuojamos ar nefinansuojamos vietos reikalavimus tenkino 21 323 asmenys (2021 m. – 21 503). Turinčių teisę pretenduoti į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas yra 13 404 (2021 m. – 15 342), iš jų 8 143 yra šių metų abiturientai (2021 m. – 9 824). Primename, kad šiemet bendrojo ugdymo mokyklos brandos atestatus įteikė 19 959 abiturientams (2021 m. – 19 600), profesinio mokymo įstaigos –  3 044 (2021 m. – 3 121).

Studijuoti valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose pakviesti 11 864 asmenys (2021 m. – 12 550): universitetuose – 8 220 (2021 m. – 8 411), kolegijose – 3 644 (2021 m. – 4 139). Į valstybės nefinansuojamas vietas pakviesti 8 653 stojantieji (2021 m. – 7 602): universitetuose – 2 672 (2021 m. – 2 535), kolegijose – 5 981 (2021 m. – 5 067).

Sudaryti studijų sutarčių pakviesta ir daugiau negu pernai einamųjų metų abiturientų – 11 888 (2021 m. – 11 838): 7 671 universitetuose (2021 m. – 7 950) ir 4 217 kolegijose (2021 m. – 3 888). 7 359 šių metų abiturientai pakviesti sudaryti studijų sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų (2021 m. – 8 410).

Tendencijos renkantis studijų kryptis pastaruosius metus labai nesikeičia. Kaip ir pernai, ir ankstesniais metais, pagal pirmąjį prioritetą daugiausia stojančiųjų rinkosi socialinių, sveikatos mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijų programas, nors trauka į šių mokslų studijas jau slūgsta. Svarbi žinia, kad bendras skaičius stojančiųjų į informatikos ir inžinerijos studijų programas universitetuose nesumažėjo, tačiau šiemet beveik 10 proc. padidėjo ir norus studijuoti pagal informatikos mokslų studijų krypčių programas pareiškusių, ir į jas pakviestųjų skaičius.

Daugiau stojančiųjų šiemet rinkosi ir ugdymo mokslų studijų programas, visų pirma, specialiosios pedagogikos, pradinio ugdymo ir lietuvių kalbos. Specialiąją pedagogiką pasirinko trečdaliu daugiau stojančiųjų. Kvietimus gavo 1 018 stojančiųjų (2021 m. – 912). Į valstybės finansuojamas vietas pakviesti 587 asmenys (2021 m. – 569), į nefinansuojamas – 431 (2021 m. – 343). Daugiausia būsimų pedagogikos studentų sulauks Vytauto Didžiojo universiteto Mokomojo dalyko pedagogikos studijų programa (106), Klaipėdos valstybinės kolegijos Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos (97), Vilniaus kolegijos Vaikystės pedagogikos (87) studijų programos. Įstoję į valstybės finansuojamas prioritetinių pedagoginių studijų vietas turės galimybę gauti skatinamąsias 299 eurų stipendijas.

Aukštosios mokyklos stojantiesiems šiemet pasiūlė 596 studijų programas (2021 m. – 610). Priėmimas įvyko į 565 studijų programas (2021 m. – 568), kuriose pasiektas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytas mažiausias leistinas studentų skaičius programoje.

Gausiausio stojančiųjų būrio sulauks Vilniaus universitetas, kuriame sudaryti studijų sutartis kviečiami 4 236 asmenys. Į Vytauto Didžiojo universitetą pakviestas 1 331 stojantysis, į Kauno technologijos universitetą – 1 253, į Vilniaus Gedimino technikos universitetą – 1 250. Kolegijose daugiausia stojančiųjų kviečiama mokytis Vilniaus kolegijoje (1 739), Socialinių mokslų kolegijoje (1 525) ir Kauno kolegijoje (1 514).

Daugiausia kvietimų studijuoti valstybės finansuojamose studijų vietose sulaukė stojantieji į Programų sistemų studijų programą Kauno technologijos universitete (227). Studijuoti Vilniaus universiteto Teisės studijų programoje kviečiami 201, Ekonomikos ir finansų programoje – 186, Medicinos programoje – 177 stojantieji, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos programoje – 153 stojantieji.

Kolegijų sektoriuje daugiausia valstybės finansuojamų studijų vietų turėtų užimti į Vilniaus kolegijos Tarptautinio verslo studijų programą kvietimus gavę stojantieji (122). Į Programų sistemų studijų programą Vilniaus kolegijoje pakvietimus gavo 77 stojantieji, į tokią pačią programą Kauno kolegijoje – 76 stojantieji. Vilniaus kolegijoje į Bendrosios praktikos slaugą kviečiama studijuoti 60 stojančiųjų, į Kauno technikos kolegijos Statybos inžineriją – 57 stojantieji.

Studijuoti kviečiami 1 223 stojantieji, turintys bent vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (2021 m. – 1 777), iš kurių 815 – šių metų abiturientai (2021 m. – 1 326). Daugiausia šimtukininkų kviečiami studijuoti Vilniaus universitete – net 641.

Šių metų naujovė – priėmimas į trumposios pakopos studijų programas šalies kolegijose. Į šias studijas gali pretenduoti asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba profesinę kvalifikaciją. Šiemet 10 stojančiųjų gavo kvietimus į informatikos mokslų studijų programas.

Nuo rugpjūčio 1 d. 9 val. iki rugpjūčio 2 d. 17 val. kvietimus gavę stojantieji kviečiami sudaryti sutartis su aukštosiomis mokyklomis. Dauguma aukštųjų mokyklų suteikia galimybę sutartis sudaryti elektroniniu būdu nuo liepos 29 d. 15 val. iki rugpjūčio 2 d. 17 val. Šių mokyklų sąrašą galima rasti čia: https://bakalauras.lamabpo.lt/aukstosios-mokyklos/el-studiju-sutarciu-sudarymas/.

Papildomo priėmimo prašymų teikimas vyks rugpjūčio 3–5 dienomis.

 

Print Friendly, PDF & Email