Išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, 2020 metų sausio – spalio mėnesių valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 2,6 proc. (226 mln. eurų) mažiau nei 2019 metų tuo pačiu laikotarpiu. Planuotos bendros minėtų biudžetų 2020 metų dešimties mėnesių pajamos – 9 550,3 mln. eurų, faktinės – 8 591,2 mln. eurų, t.y., gauta 10 proc. (959,1 mln. eurų) mažiau nei planuota.

Pajamų į valstybės biudžetą gauta 6 985,4 mln. eurų. Tai yra 2,9 proc. (210,8 mln. eurų) mažiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį ir 11,6 proc. (912,9 mln. eurų) mažiau nei planuota.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 6 484,2 mln. eurų. Tai yra 145,4 mln. eurų arba 2,2 proc. mažiau nei 2019 metų sausio – spalio mėnesiais ir 787,3 mln. eurų (10,8 proc.) mažiau nei planuota.Dėl įmonėms suteiktos galimybės atidėti mokesčių mokėjimus nuo COVID-19 nukentėjusių įmonių nepriemoka Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Muitinei spalio 29 d. sudarė 774,6 mln. eurų.

Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) 2020 metų sausio – spalio mėnesiais gauta 2 917 mln. eurų pajamų. Tai yra 247,1 mln. eurų (7,8 proc.) mažiau nei 2019 metų tuo pačiu laikotarpiu ir 565 mln. eurų (16,2 proc.) mažiau nei planuota. Mažesnes nei planuota dešimties mėnesių PVM pajamas lėmė neigiamas COVID-19 viruso plitimo poveikis ekonomikai ir išaugusi PVM nepriemoka dėl COVID-19 paveiktų įmonių sprendimų atidėti mokėjimus.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) 2020 metų sausio – spalio mėnesiais buvo 2 750,1 mln. eurų. Tai 36,3 mln. eurų (1,3 proc.) daugiau nei 2019 metų tuo pačiu laikotarpiu ir 187,6 mln. eurų (6,4 proc.) mažiau nei planuota. Prie mažesnio nei planuota GPM pajamų surinkimo prisidėjo dėl COVID-19 viruso kilusios krizės neigiamai paveikti darbo rinkos rodikliai, metų viduryje padidintas neapmokestinamųjų pajamų dydis bei išaugusi nepriemoka dėl atidėtų GPM mokėjimų.

Už visas akcizines prekes gauta 1 289 mln. eurų – 45,2 mln. eurų (3,6 proc.) daugiau nei 2019 metų sausio – spalio mėnesiais ir 50,9 mln. eurų (3,8 proc.) mažiau nei planuota. Mažesnes nei planuota dešimties mėnesių akcizų pajamas lėmė karantino laikotarpiu gerokai sumažėję degalų ir cigarečių pardavimai didmeninėje rinkoje, taip pat išaugusi akcizų nepriemoka dėl COVID-19 paveiktų įmonių sprendimų atidėti mokėjimus

Pelno mokesčio gauta 619,1 mln. eurų, t.y., 9,7 mln. eurų (1,6 proc.) daugiau nei 2019 metų sausio – spalio mėnesiais ir 70,7 mln. eurų arba 10,2 proc. mažiau nei planuota. Mažesnes nei planuota pajamas iš pelno mokesčio lėmė įmonių pasirinkimas keisti avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą, iš naujo įsivertinant būsimus 2020 metų pelningumus dėl COVID-19 sukelto poveikio, taip pat išaugusi pelno mokesčio nepriemoka dėl COVID-19 paveiktų įmonių sprendimų atidėti mokėjimus.

Kitų pajamų, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo bei finansinio turto sumažėjimo pajamų į valstybės biudžetą gauta 501,2 mln. eurų, t.y., 11,5 proc. (65,3 mln. eurų) mažiau nei 2019 metų sausio – spalio mėnesiais ir 20 proc. (125,6 mln. eurų) mažiau nei planuota.

Patvirtintas 2020 metų valstybės biudžeto pajamų planas (be ES lėšų) sudaro 9 547,9 mln. eurų, su ES lėšomis – 11 530,3 mln. eurų.

Print Friendly, PDF & Email