Eurai

Nuo vasario 21 d. Užimtumo tarnyba kviečia teikti paraiškas dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo. Valstybės paramos lėšų vienai darbo vietai įsteigti dydis negalės viršyti 22651,90 eurų, o dokumentai bus priimami tik per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.

„Darbo vietų steigimo subsidijavimo priemonei įgyvendinti ketinama skirti 4,67 mln. eurų  – tris kartus daugiau nei 2021 metais. Viliamės, kad šitaip bus sudarytos dar geresnės neįgalių darbo ieškančių asmenų integracijos į atvirą darbo rinką galimybės, daugiau steigiama ar pritaikoma darbo vietų nei ankstesniais metais“, – sakė Priemonių įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus vedėja Vaida Kamandulienė.

Šios priemonės paraiškos forma ir įgyvendinimo tvarka dar tikslinama. Tačiau štai ką reikia žinoti jau dabar. Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas yra numatytas:

  • bedarbių su negalia (0–55 proc. darbingumo lygio) neterminuotam įdarbinimui remti steigiant (atsižvelgiant į negalią pritaikant esamas) naujas darbo vietas;
  • kai buvęs bedarbis, pradėjęs savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo dienos, pirmą kartą darbo vietą steigia šios tarnybos siūlomam bedarbiui įdarbinti.

Praėjusiais metais įsteigtos 147 naujos darbo vietos, iš jų – 125 neįgaliesiems. Jiems buvo sudarytos galimybės dirbti vairuotojais, maitinimo įstaigų darbuotojais, kirpėjais, medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų bei reikmenų gamybos specialistais ir kt.

„Planuojami pakeitimai suteiks daugiau aiškumo ir teisingumo vertinant pateiktas darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo paraiškas. Šiais metais patikslintos planuojamų įsigyti darbo priemonių kainų vidurkio skaičiavimo sąlygos, sudaromos vienodos sąlygos dalyvauti priemonėje labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms pagal Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą. Taip pat papildyta nauju vertinimo kriterijumi – „steigiama darbo vieta  stacionari/mobili“, prioriteto balus skiriant už stacionarios darbo vietos steigimą“,  –  pabrėžė V. Kamandulienė.

Šiais metais planuojamos konsultacijos tiems, kurie pretenduoja į Užimtumo tarnybos finansinę paramą. Jų grafikas ir registruoto nedarbo pagal apskritis bei registruotų perteklinių profesijų sąrašai bus paskelbti tarnybos internetinėje svetainėje paraiškų atrankos paskelbimo dieną.

Daugiau informacijos apie šią paramos priemonę galite rasti čia.

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email