Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu pakeistas mokestis už ugdymą Panevėžio sporto centre. Nuo spalio 1 d. visų sporto šakų treniruočių kaina – 10 Eur už mėnesį. Įstaiga įgyvendina 16-kos sporto šakų sportinio ugdymo programas.

Pasak Sporto skyriaus vyr. specialistės, laikinai atliekančios skyriaus vedėjo funkcijas, Živilės Užtupaitės, Panevėžio sporto centre nustatytas mokestis nebuvo keistas nuo 2020 m. sausio. Panevėžio sporto centras padengia didžiąją dalį ugdytinių dalyvavimo sporto varžybose, inventoriaus įsigijimo, sporto bazių nuomos treniruotėms ir varžyboms skirtų išlaidų, tačiau per daugiau nei trejus metus ženkliai išaugo kaštai – sporto renginių aptarnavimo paslaugos, įvairus sportininkams būtinas inventorius, transporto priemonių išlaikymas, transporto išlaidos išvykoms į varžybas.

Už ugdymą surinktos lėšos bus naudojamos sportinio ugdymo veiklai plėtoti, reikalingoms priemonėms įsigyti ir kitoms sportininkams būtinoms reikmėms.

Pagal atliktą kitų Lietuvos didžiųjų miestų teikiamų sportinio ugdymo paslaugų įkainių palyginamąją analizę, Panevėžio sporto centre įkainis už ugdymą išlieka mažesnis nei kituose didžiuosiuose miestuose.

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email