Šiandien Taryba patvirtino Panevėžio miesto savivaldybės lošimų organizavimo vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai, visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir kriminogeninei situacijai vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašą.

Nuo šiol atidarant ar steigiant lošimų organizavimo vietas arba tęsiant lošimų organizavimo veiklą mieste sutikimai galės būti išduodami tik pritarus Tarybai. Nagrinėjant įmonės prašymą išduoti sutikimą, bus vadovaujamasi konkrečios lošimų organizavimo vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai, visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir kriminogeninei situacijai apraše nustatytais kriterijais, tad tokiu būdu bus įgyvendinama didesnė kontrolė atidarant ar steigiant lošimų organizavimo vietas arba tęsiant lošimų organizavimo veiklą.

Nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų, susijusių su viešąja tvarka lošimų organizavimo vietoje skaičiui vertinti bus naudojami Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešai prieinami duomenys https://maps.ird.lt/map/. Bus vertinamas pastarųjų metų laikotarpis iki prašymo dėl sutikimo tęsti lošimų organizavimo veiklą konkrečioje lošimų organizavimo vietoje užregistravimo Savivaldybės administracijoje dienos.

Įsigaliojęs įstatymas įpareigoja bendroves gauti savivaldybių tarybų sutikimus ne tik atidarant ar steigiant lošimų organizavimo vietą, bet ir pratęsiant Lošimų priežiūros tarnybos išduotus leidimus kas 5 metus.

Print Friendly, PDF & Email