Panevėžio miesto savivaldybėje vyko „Tūkstantmečio mokyklų“ programos pažangos plano pristatymas. Renginio metu buvo pristatytos įtrauktos į programą miesto mokyklos, jų yra 12, ir 5 mokyklos partnerės.

„Šia programa siekiame pagerinti mokymosi ir mokymo procesą, kad mokiniai gautų aukščiausios kokybės švietimo paslaugas, o mokytojai pažangias mokymo priemones. Pirmas žingsnis jau žengtas – programos pažangos planas paruoštas ir pristatytas. Dabar reikia kibti į darbus ir jį įgyvendinti. Linkiu dalyvaujančioms mokykloms kūrybiškumo ir ryžto siekiant užsibrėžtų tikslų“, – sakė Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kazimieras Armonavičius.

Į „Tūkstantmečio mokyklų“ programą įtrauktos šios Panevėžio miesto ugdymo įstaigos: Panevėžio pradinė mokykla, „Beržų“, „Šaltinio“, „Ąžuolo“, „Vilties“, Rožyno, „Žemynos“ ir „Vyturio“ progimnazijos, Mykolo Karkos pagrindinė mokykla, 5-oji, Juozo Miltinio ir Juozo Balčikonio gimnazijos. Pažangos plane numatoma minėtose mokyklose tobulinti įtraukųjį ugdymą, lyderystę, kultūrinį ugdymą, STEAM, kūrybiškumą. Ketinama įrengti STEM gamtos mokslų laboratorijas progimnazijose ir Pradinėje mokykloje, biologijos, chemijos ir fizikos laboratorijas gimnazijose, taip pat įrengti STE(A)M kūrybiškumo ugdymo erdves visose programoje dalyvaujančiose mokyklose. Bendrojo ugdymo mokyklos, nedalyvausiančios programoje, taps įtrauktų į programą mokyklų partnerėmis ir dalyvaus mokymuose, seminaruose, įvairiose kitose programos veiklose. Tai Alfonso Lipniūno, „Saulėtekio“ progimnazijos, „Minties“, Vytauto Žemkalnio gimnazijos ir Raimundo Sargūno sporto gimnazija.

„Tūkstantmečio mokyklų“ programos tikslas – iki 2030 m. kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Įgyvendinant šią programą bus siekiama gerinti mokinių pasiekimus, mokyklose diegti socialines inovacijas, modernizuoti mokyklų infrastruktūrą, siekiant įveiklinti turimą ir prireikus sukurti naują ir kt. Programos siekiamas rezultatas – kiekvienam besimokančiajam sukurtos lygiavertės ir šiuolaikiškos kokybiško ugdymo(si) sąlygos, lemiančios geresnius mokinių pasiekimus ir mažesnius pasiekimų atotrūkius tarp mokyklų ir savivaldybių.

Print Friendly, PDF & Email