Panevėžio rajono savivaldybėje suformuotos ir nuo rytojaus pradeda veikti dvi mobiliosios specialistų komandos, kurios teiks pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems rizikos grupėms priskiriamiems Panevėžio rajono gyventojams: nėščioms moterims, 65 metų ir vyresniems žmonėms, taip pat sergantiesiems lėtinėmis ligomis. Paslaugos pacientams bus teikiamos jų namuose ar socialinės globos namuose, kuriuose jie gyvena.

Pagal naująją tvarką, koronavirusu sergantis rizikos grupei priklausantis pacientas, pablogėjus sveikatos būklei nedelsiant turi telefonu kreiptis į savo šeimos gydytoją arba pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį vidaus ligų gydytoją, vaikų ligų gydytoją. Gydytojas, nuotolinės konsultacijos metu nustatęs, kad pacientui reikalinga kontaktinė konsultacija, susisieks su VšĮ Panevėžio rajono poliklinikos paskirtu koordinatorium ir suorganizuos mobiliosios komandos atvykimą pas pacientą.

Mobiliąją komandą sudaro šeimos gydytojas, bendrosios praktikos slaugytojas (ar bendruomenės slaugytojas) ir slaugytojo padėjėjas.

Komandos pas ligonius vyks darbo metu. Ne darbo metu pablogėjus paciento sveikatos būklei, jis turėtų kviestis greitąją medicinos pagalbą.

Suformuoti bent po vieną mobiliąją komandą savivaldybių administracijos iš jų teritorijoje esančių sveikatos priežiūros įstaigų specialistų įpareigojamos LR sveikatos apsaugos ministro-ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu.

Print Friendly, PDF & Email