Šiandien Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas ir Panevėžio rajono meras Antanas Pocius oficialiai pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Ja bus siekiama vystyti naują, investicijoms tinkamą teritoriją, taip gerinant Panevėžio regiono investicinę aplinką ir patrauklumą bei sudarant palankesnes sąlygas naujoms darbo vietoms kurti.

„Pro Panevėžį eisianti ypatingos valstybinės svarbos „Rail Baltica“ geležinkelio vėžė įpareigoja jau iš anksto priimti tiek gyventojams, tiek verslo įmonėms, tiek turizmo sektoriaus atstovams naudingus sprendimus, todėl nieko nelaukę jau dabar žvelgiame į ateitį ir strategiškai planuojame darbus. Siekiant pritraukti investicinį kapitalą – kas reikštų ženklų darbo pasiūlos ir paklausos augimą – turime didelių ambicijų plėsti laisvąją ekonominę zoną. Šiuo metu Panevėžio regione veikiančios vietos ir užsienio kapitalo įmonės bei savivaldos skatinama Pramonės 4.0 kryptis sudaro stiprias prielaidas į mūsų regioną pritraukti dar daugiau aukštą pridėtinę vertę kuriančių verslo atstovų. Šiandien su Panevėžio rajono savivaldybe pasirašę bendradarbiavimo sutartį dedame rimtą pagrindą Panevėžio regiono augimui ir stiprinimui, verslui palankios aplinkos kūrimui“, – sakė Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas.

„Bendradarbiavimą paskatino bendras tikslas – pagerinta abiejų savivaldybių investicinė aplinka, regiono investicinis patrauklumas, naujų darbo vietų sukūrimas. Sieksime abiem savivaldybėms laukiamų rezultatų, tad tikiuosi tarpusavio pasitikėjimo, efektyvios komunikacijos ir abipusio interesų suvokimo. Esame artimiausi kaimynai, dėl įvairių priežasčių migruojantys iš miesto į rajoną ir atvirkščiai“, – kalbėjo Panevėžio rajono savivaldybės meras Antanas Pocius.

Pasirašę sutartį savivaldybės įsipareigojo bendradarbiauti ir teikti viena kitai pagalbą su projekto „Rail Baltica“ terminalo tinkamos teritorijos planavimu ir vystymu susijusiais klausimais, įvertinti pasirinktoje teritorijoje suplanuotus esamus, tinkančius investicijoms pritraukti ir naujoms darbo vietoms kurti žemės sklypus, dalytis gerąja patirtimi, žmogiškaisiais ištekliais, aktualia informacija, ieškoti įvairių finansavimo šaltinių, derinti ir vykdyti kitus, su teritorijos vystymu susijusius veiksmus.

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email