2024, gegužės 23, Ketvirtadienis

Panevėžio abiturientai pasirinko brandos egzaminus

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius apibendrino informaciją, kokius brandos egzaminus kitąmet pasirinko laikyti 1080 abiturientų. Jie iki lapkričio 24 d. turėjo apsispręsti ir pateikti prašymus mokyklos vadovui, kokius brandos egzaminus kitąmet ketina laikyti. Brandos atestatui gauti privaloma išlaikyti 2 egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei dar vieną.

Šiais metais abiturientai rinkosi daugiau valstybių brandos egzaminų nei pernai. Populiariausi valstybiniai brandos egzaminai išlieka tie patys: užsienio (anglų) kalbos, lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos valstybiniai egzaminai.

Valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą pasirinko laikyti 71,6 proc. (pernai 63 proc.) moksleivių, mokyklinį – 28,4 proc. (pernai 37 proc.). Privalomą lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą leidžiama laikyti, jei išlaikyta lietuvių kalbos ir literatūros įskaita bei kandidatas iki gegužės 30 d. turi patenkinamą dalyko įvertinimą. Egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinktis galima laisvai.

Populiariausias egzaminas vis dar išlieka užsienio (anglų k.) valstybinis brandos egzaminas, šiais metais pasirinkusiųjų skaičius padidėjo 6,3 proc. Jį ketina laikyti 76,3 proc. miesto abiturientų.

Antroje vietoje pagal populiarumą iš laisvai pasirenkamų dalykų yra matematikos valstybinis brandos egzaminas. Jį laikys 64,5 proc. abiturientų, t. y. 6,1 proc. daugiau nei pernai.

Gamtos mokslų brandos egzaminų pasirinkimas išlieka panašus: biologijos valstybinį brandos egzaminą ketina laikyti 28,3 proc. abiturientų, fiziką – taip pat kaip ir pernai 8,8 proc., chemiją laikys 4,5 proc. jaunuolių.

Šiais metais pastebimi ryškūs pokyčiai renkantis socialinių mokslų brandos egzaminus. Istorijos valstybinį brandos egzaminą pasirinko 8 proc. daugiau abiturientų nei praėjusiais metais. Jį pasirinko 41,3 proc. abiturientų (pernai 33,3 proc.). Taip pat daugiau abiturientų pasirinko ir geografijos valstybinį brandos egzaminą. Šiais metais rinkosi 16 proc. mokinių (pernai 12,6 proc.).

Valstybinį informacinių technologijų brandos egzaminą šiemet rinkosi 13,8 proc. abiturientų.

Rusų kalbos valstybinį brandos egzaminą laikys tik nedidelė dalis mokinių, t. y. 2,9 proc., o prancūzų ir vokiečių kalbų egzaminų panevėžiečiai šiais metais nesirinko.

Kuriose miesto mokyklose abiturientai laikys brandos egzaminus, paaiškės po gruodžio 15 d. paskelbus brandos egzaminų centrus.

Stojančių į universitetines ir kolegines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkursiniam balui skaičiuoti naudojama iki 4 dalykų įvertinimų. Išimtis taikoma menų, meno dalyko pedagogikos ir teologijos studijų krypčiai, kur studijoms reikia laikyti stojamąjį egzaminą bei sporto krypčių grupę, kurioje pagrindinį dalyką keičia sporto pasiekimai.

2023 metų pagrindinio ir antrojo konkursinių mokomųjų dalykų sąrašą pagal studijų kryptis rasite www.lamabpo.lt. Trečiojo konkursinio balo dedamąją sudaro bet kuris kitas valstybinio brandos egzamino įvertinimas, o ketvirtas – lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas. Visose studijų kryptyse, išskyrus menų, į konkursinį balą įtraukiamas lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas. Jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra studijų krypties pagrindinis dalykas, vienas iš konkursinių dalykų yra užsienio kalba arba istorija.

Keisti pasirinkto brandos egzamino tipo ar pasirinkti iš naujo kitą egzaminą nebegalima, tačiau ir šiais mokslo metais išlieka galimybė atsisakyti laikyti pasirinktą brandos egzaminą. IV klasių gimnazijos mokiniai iki kovo 15 d. gali pateikti mokyklos vadovui prašymą dėl atsisakymo laikyti brandos egzaminus. Atsisakęs laikyti egzaminą kandidatas nebus įrašytas į egzaminų vykdymo protokolą.

Primename, kad eksternas, nespėjęs pateikti prašymo iki lapkričio 24 d., dar gali jį pateikti Kauno bazinės mokyklos (Kauno suaugusių ir jaunimo mokymo centro) vadovui ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki brandos egzaminų sesijos pradžios.

Atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas t. y. brandos atestatas.

- Reklama -

Naujausi straipsniai