2024, balandžio 18, Ketvirtadienis

Pamaldų ir renginių Krekenavoje tvarkaraštis

Rugpjūčio 14 d., pirmadienis
JAUNIMO DIENA

16 val. Susitaikinimo pamaldos
19 val. Šv. Mišios
21 val. Šlovinimas ir budėjimas Bazilikoje, Švč. Sakramento adoracija per visą naktį

Rugpjūčio 15 d., antradienis
ŽOLINĖS DIENA

9 val. Šv. Mišios
10 val. 
Švč. Sakramento adoracija
11 val.
 Katechezė
11.30 val. Rožinio malda
12 val.
 Šv. Mišios, žolynų šventinimas ir procesija
14 val. Koncertas Bazilikos aikštėje (Eglė, Ieva ir Vytautas Juozapaičiai atliks koncertinę programą „Dainos iš širdies“), Žolinės kermošius miestelio aikštėje
19 val. Šv. Mišios
20 val. Koncertas miestelio aikštėje (diskoteka su Vaidu Dzežulskiu (vokalas), Egle Hokusaite (vokalas) ir Ovidijum Girdzijausku (saksofonas)) 

Rugpjūčio 16 d., trečiadienis
KUNIGŲ IR VIENUOLIŲ DIENA

9 val. Švč. Sakramento adoracija
11 val. Katechezė
11.30 val. 
Rožinio malda
12 val.
 Šv. Mišios
19 val. Šv. Mišios 

Rugpjūčio 17 d., ketvirtadienis
KATECHETŲ IR TIKYBOS MOKYTOJŲ DIENA

9 val. Švč. Sakramento adoracija
10.30 val. Katechetų ir tikybos mokytojų susitikimas parapijos salėje
11 val. Katechezė
11.30 val. 
Rožinio malda
12 val.
 Šv. Mišios ir kanoninių siuntimų įteikimas
19 val. Šv. Mišios 

Rugpjūčio 18 d., penktadienis
LIGONIŲ, SLAUGYTOJŲ BEI MEDICINOS DARBUOTOJŲ DIENA

9 val. Švč. Sakramento adoracija
11 val. Katechezė
11.30 val. 
Rožinio malda
12 val.
 Šv. Mišios
17 val. Vidinio išgydymo pamaldos
19 val. Šv. Mišios 

Rugpjūčio 19 d., šeštadienis
GYVOJO ROŽINIO IR MARIJOS LEGIONO BEI KITŲ MALDOS GRUPIŲ DIENA

9 val. Švč. Sakramento adoracija
11 val. Katechezė
11.30 val. 
Rožinio malda
12 val.
 Šv. Mišios
19 val. Šv. Mišios (Fatimos 100-ųjų metinių minėjimas)
20 val. Žvakių procesija su Fatimos statula

Rugpjūčio 20 d., sekmadienis
ŠEIMOS DIENA

9 val. Švč. Sakramento adoracija
11 val. Katechezė
11.30 val. 
Rožinio malda
12 val.
 Šv. Mišios
13.30 val. Koncertas Bazilikoje (programą, skirtą Švč. Mergelei Marijai, atliks Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios choras „Adoremus“ (vad. Jolanta Antanaitienė) bei solistė Laimutė Česlauskaitė) ir šventinė agapė Bazilikos aikštėje

- Reklama -

Naujausi straipsniai