2024, balandžio 23, Antradienis

J.E. vyskupo Lino Vodopjanovo OFM kvietimas į Žolinės atlaidus Krekenavoje

Mieli Žolinės atlaidų Krekenavoje piligrimai,

Džiaugiuosi galėdamas Jus visus pasveikinti čia, Krekenavos bazilikoje, kur nuo amžių yra saugomas ir gerbiamas stebuklingasis Dievo Motinos Marijos su Vaikeliu Jėzumi paveikslas. Šiais metais švęsdami Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmes turime puikią progą geriau suprasti ir patirti, kokia yra šio šventimo tikroji prasmė. Marijos į dangų paėmimas – tai mūsų ateities viltis ir tikrovė. Juk visi, kurie esame per Krikštą pašaukti tapti ir būti Jėzaus mokiniais kartu su pirmąja mokine ir motina Marija, esame Dievo lydimi tapti dangiškosios Bažnyčios – Dievo karalystės – nariais.

Kad šventumo kelias ir garbė nėra vien tik Marijos pašaukimas ir įvertinimas, puikiausiai matome iš šiais metais visuotinėje ir Lietuvos Bažnyčioje minimų įvykių. Pirmiausia, tai Mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje lygiai prieš 100 metų minėjimas. Gegužės 13 d. popiežius Pranciškus, dalyvaudamas šiame minėjime Fatimoje Portugalijoje, šventaisiais paskelbė apsireiškime dalyvavusius piemenėlius Francisco ir Jacintą. Tai jauniausi šventieji ne kankiniai, kuriems šventumo garbę pelnė jų nuoširdus ir tyras pasitikėjimas Dievo Motina ir jos galingu užtarimu išganymo slėpinyje.

Daug artimesnis ir mus visus lietuvius palietęs istorinis įvykis – arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio paskelbimas palaimintuoju Vilniuje birželio 25 d. Palaimintojo Teofiliaus tikėjimo ir kančios istorija, ištikimybė dvasiniam pašaukimui ir ištvermė – tai dar vienas akivaizdus įrodymas, kiek daug gali tikintis žmogus, pripildytas Dievo Dvasios. Jo vyskupiškame herbe įrašyti žodžiai „Per kryžių į žvaigždes“ – dar viena nuostabi nuoroda į šventumo kelią, į kelią, kuris Švč. Mergelę Mariją, šventuosius Francisco ir Jacintą bei patį palaimintąjį arkivyskupą Teofilių iškėlė į Dievo dangaus spindesį.

Mieli broliai ir seserys, kviečiu visus, dalyvaujančius Krekenavos atlaiduose rugpjūčio 14–20 dienomis, drąsiai kreiptis į Dievo Motiną, šventuosius ir mūsų naująjį palaimintąjį užtarimo, kad jie lydėtų mus mokinystės keliu paskui Jėzų Kristų į gyvenimą ir garbę, kuriais mylintis ir gailestingas Dievas nori apdovanoti kiekvieną savo vaiką. Maldoje ir tikėjimo kelionėje į Dievo dangų kartu,

Jūsų vyskupas Linas Vodopjanovas OFM

- Reklama -

Naujausi straipsniai