Mokytojai

Šiandien Tarptautinės mokytojų dienos proga Juozo Miltinio dramos teatre pasveikinti Panevėžio miesto mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai, vadovai, įteiktos Metų mokytojo premijos.

Už puikius veiklos rezultatus, siekiant ugdymo kokybės, taikant inovatyvius ugdymosi metodus 1000 Eur premija apdovanoti „Vilties“ progimnazijos vyresnioji geografijos mokytoja Eglė Mikšienė ir Alfonso Lipniūno progimnazijos muzikos mokytoja metodininkė Loreta Palavenienė.

Mero padėkos raštai už profesionalumą, nuoširdų darbą su įvairių gebėjimų mokiniais, iniciatyvumą, aktyvią projektinę veiklą, bendruomenės telkimą inovatyviems pokyčiams ir didžiules pastangas, kuriant savitą mokyklos kultūrą įteikti „Minties“ gimnazijos rusų kalbos mokytojai Zitai Morkūnienei, Juozo Miltinio gimnazijos vyresniajai geografijos mokytojai Edai Vaičiūnei, 5-osios gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Linai Šešetienei, Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos specialiajai pedagogei Birutei Gilienei, Rožyno progimnazijos rusų kalbos mokytojai Laimutei Piluckytei, „Saulėtekio“ progimnazijos pradinio ugdymo mokytojai Deimantei Lebedevienei, Panevėžio pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojai Birutei Kolinienei, „Šaltinio“ progimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Rūtai Vainauskaitei, Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktoriaus pavaduotojai ugdymui Sandrai Vilimienei, Panevėžio robotikos centro „Robolabas“ neformalaus švietimo mokytojai metodininkei Laurai Kuchalskienei. Mero padėkos raštu už atsakingą ilgametį vadybinį darbą ir bendruomenės telkimą inovatyviems pokyčiams apdovanota Panevėžio moksleivių namų direktorė Raminta Juzėnienė. Padėkos raštai įteikti taip pat ir miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams: lopšelio-darželio „Sigutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai Rimvydei Kundrotaitei, lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ikimokyklinio ugdymo vyresniajai mokytojai Aušrai Bruožaitienei, lopšelio-darželio „Diemedis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei Ramintai Užusienienei ir lopšelio-darželio „Draugystė“ logopedei Jurgitai Pakšytei.

Už nuoširdų kūrybišką darbą, patirties sklaidą, saugios ir sveikos emocinės aplinkos kūrimą bei mokyklos tradicijų puoselėjimą Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus padėkos raštais apdovanoti Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramutė Pagojienė, „Šviesos“ ugdymo centro mokytojas Artūras Mažeika, Panevėžio specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro socialinė pedagogė Ieva Matkevičiūtė, „Žemynos“ progimnazijos rusų kalbos vyresnioji mokytoja meno vadovė Daiva Daunoravičienė, Beržų progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas, Rasa Macė bei dailės ir technologijų mokytoja Jurga Jasinskienė, Panevėžio pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė Rita Marcinkevičienė, Panevėžio gamtos mokyklos metodininkė Inga Minkevičienė ir Moksleivių namų neformaliojo švietimo mokytoja Regina Liutkevičienė. Padėkos raštais už nuoširdų ir kūrybišką darbą apdovanoti ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojai: Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mikaldė Valikonytė ir mokytoja metodininkė Janina Karpetienė, lopšelio-darželio „Pasaka“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja Diana Paškauskienė, lopšelio darželio „Kastytis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Paskačiuvienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Inga Barisienė, lopšelio-darželio „Aušra“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aušra Kauneckienė, lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Šeibokienė, lopšelio-darželio „Nykštukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vaida Apeikienė, lopšelio-darželio „Papartis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Eglė Šarkūnienė, lopšelio-darželio „Puriena“ meninio ugdymo mokytoja Jolita Tumosienė, lopšelio-darželio „Riešutėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Petrulienė, lopšelio-darželio „Vaikystė“ judesio korekcijos pedagogė Lina Gervickienė, lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ logopedė Asta Nevedonskienė, lopšelio-darželio „Varpelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Kamilija Kielaitė, lopšelio-darželio „Žibutė“ ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Inga Zelionkienė, lopšelio-darželio „Žilvinas“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Zita Stakėnienė, lopšelio-darželio „Žilvitis“ vyresnioji mokytoja Nijolė Dovidavičienė, lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Dalia Pipirienė, lopšelio-darželio „Jūratė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Inga Petrauskienė, lopšelio-darželio „Voveraitė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Banga Sakalauskienė, lopšelio-darželio „Rūta“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ina Povilaitienė ir lopšelio-darželio „Taika“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Larisa Rubanienė.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro padėkos raštai įteikti Juozo Balčikonio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Ritai Miknevičienei, Vytauto Žemkalnio gimnazijos direktoriaus pavaduotojui ugdymui Simui Greviškiui, Raimundo Sargūno sporto gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Eglei Zablockytei, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorei Danutei Kriščiūnienei, „Vilties“ progimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Aurikai Šinušienei, „Saulėtekio“ progimnazijos direktoriui Algirdui Gedeikiui, „Vyturio“ progimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Oksanai Karoblienei, „Šaltinio“ progimnazijos direktorei Zinai Stripeikienei, Alfonso Lipniūno progimnazijos pradinio ugdymo mokytojai metodininkei Danguolei Kviliūnienei, Panevėžio muzikos mokyklos kanklių mokytojai metodininkei Snieguolei Alijošaitienei, lopšelio-darželio „Kregždutė“ priešmokyklinio ugdymo mokytojai Vaivai Šulcienei ir lopšelio-darželio „Rugelis“ vyresniajai mokytojai Daivai Želnienei.

Print Friendly, PDF & Email