Panevėžio savivaldybė

Panevėžio miesto savivaldybė informuoja, kad pasitaiko atvejų, kai neveiksnaus asmens globėjas (rūpintojas) dėl asmeninių aplinkybių (atsidūręs ligoninėje ir pan.) negali užtikrinti globojamo asmens individualių poreikių. Kad asmuo su negalia nebūtų paliktas neformaliai kaimynų, kitų asmenų priežiūrai ar globai, jie turėtų informuoti asmens gyvenamosios vietos savivaldybę apie socialinių paslaugų poreikį asmeniui su negalia.

Švietimo ir ugdymo, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigų, policijos ir kitų institucijų darbuotojai gyvenamosios vietos savivaldybei taip pat gali pranešti apie socialinių paslaugų reikalingumą asmenims, negalintiems savimi pasirūpinti. Tokiu atveju savivaldybė inicijuoja asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymą be asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo prašymo. Identifikavus atvejus, kai asmens globėjas negali atlikti savo pareigų, būtų galima inicijuoti pagalbos suteikimą laiku asmeniui su negalia, kuris negali savarankiškai savimi pasirūpinti.

Apie Panevėžio miesto gyventojus, kurie patys savimi pasirūpinti negali, o jų globėjas (rūpintojas) laikinai dėl asmeninių aplinkybių negali užtikrinti neveiksnaus asmens individualių poreikių, prašome informuoti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrių telefonu (8 45) 501 272.

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email