Teismas

Panevėžio apylinkės teisme išnagrinėta baudžiamoji byla, kurioje du vyrai nuteisti laisvės atėmimo ir apribojimo bausmėmis už jaunesnio negu šešiolikos metų asmens tvirkinimą. Teismo posėdžiai vyko už uždarų durų siekiant apsaugoti nepilnametės mergaitės asmens teises.

Vyrai per Facebook socialinių tinklų Messenger programą iš savo paskyrų rašė nepilnametei mergaitei seksualinio pobūdžio žinutes, prašydami atsiųsti savo nuogo kūno nuotraukų.

Jau kartą už tokį pat nusikaltimą teistas ir atlikdamas bausmę pataisos namuose vėl žinutėmis tvirkinęs nepilnametę 35 metų vilnietis nuteistas 3 metų laisvės atėmimo bausme.

42 metų rokiškėnui, kurio administracinė nuobauda išnykusi, skirta 8 mėnesių laisvės apribojimo bausmė su įpareigojimu dalyvauti elgesio pataisos programoje, dirbti arba būti registruotam Užimtumo tarnyboje, per 6 mėnesius neatlygintinai išdirbti 60 val. sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

„Išnagrinėjęs visus byloje surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad kaltinamųjų kaltė padarius nusikalstamas veikas  – kėsinimąsi į jaunesnio negu 16 metų asmens seksualinį neliečiamumą, įrodyta. Kadangi net atlikdamas bausmę pataisos namuose vilnietis nesusilaikė nuo nusikalstamų veikų darymo, todėl jam skirtina griežčiausia bausmės rūšis – laisvės atėmimas, jo trukmę nustatant didesnę nei bausmės vidurkis. Kitas nuteistasis – rokiškėnas – prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, nuoširdžiai gailėjosi bei savo noru pradėjo atlyginti padarytą neturtinę žalą, tad jam skirta švelnesnė – laisvės apribojimo bausmė su įpareigojimais“, – sakė bylą nagrinėjęs Panevėžio rūmų teisėjas Vytautas Krikščiūnas.

Abu nuteistieji turės atlyginti nukentėjusiosios advokato išlaidas bei sumokėti po 2 tūkstančius eurų neturtinės žalos.

Nuosprendis per 20 kalendorinių dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmus.

Irma Gritėnienė

Panevėžio apylinkės teismo pirmininko padėjėja

Print Friendly, PDF & Email