Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis, sveikindamas Lietuvos diplomatus ir visus diplomatinės tarnybos darbuotojus su Lietuvos diplomatinės tarnybos 104-osiomis metinėmis, teigė, kad Rusijos pradėtas beprecedentis karas Ukrainoje iškėlė visiškai naujo pobūdžio iššūkius, kurie Lietuvos diplomatiją skatino veikti greitai ir dinamiškai, sutelkiant visokeriopą pagalbą Ukrainai.

„Per praėjusius metus itin daug laiko ir jėgų skyrėme suvaldyti krizėms, kurias kūrė ir į kurias bandė įvelti pasaulį autoritariniai režimai. Tos krizės ir iššūkiai mus dažnai įstumdavo į naują, neištirtą politinio veiksmo teritoriją. Jose buvo išbandomos – ir išgrynintos – mūsų vertybės. Jos vertė augti, įgyti naujų ir mobilizuoti užmirštus įgūdžius. Turėjome veikti greitai, dinamiškai ir kūrybiškai, kad neleistume savęs užlieti krizės bangoms. Esu nepaprastai Jums dėkingas už darbą, pasitinkant šiuos iššūkius ir juos suvaldant. Mūsų sutelktas darbas ir principinga laikysena užsienio politikoje lėmė vis didesnį pasaulio dėmesį Lietuvai. Dirbdami išvien, mes rašome naująją Lietuvos istoriją“, – sakė užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

Pasak G. Landsbergio, Lietuva yra tarp lyderių, konsoliduojant tarptautinę paramą kovojančiai Ukrainai. „Buvome ir esame Europos Sąjungos sankcijų Rusijai politikos kūrimo architektai. Nuolat dirbame su partneriais, visomis išgalėmis jiems aiškindami, jog negali atsirasti jokio nuovargio paramos Ukrainai klausimu“.

Ministras pasveikino Lietuvos diplomatus ir visus darbuotojus, dirbančius ir kada nors dirbusius diplomatinėje tarnyboje, dėkojo už sutelktą darbą ir principingą laikyseną, gyvenant visam pasauliui itin sudėtingu laikotarpiu.

Užsienio reikalų ministerija įkurta 1918 metų lapkričio 7 dieną, Augustinui Voldemarui pradėjus eiti Lietuvos užsienio reikalų ministro pareigas, nuo tada nenutrūkstamai veikia Lietuvos diplomatinė tarnyba. Prieš šimtą metų, 1922-aisiais, Lietuvą de jure pripažino ambasadorių konferencija Paryžiuje, prižiūrėjusi Versalio taikos sutarties įgyvendinimą, diplomatinius santykius su Lietuvos valstybe užmezgė Belgija, Bolivija, Čilė, Graikija, Islandija, Ispanija, Japonija, Jungtinė Karalystė, JAV, Panama, Prancūzija, Vatikanas, Venesuela.

Print Friendly, PDF & Email