kaminukas

Panevėžio miesto savivaldybė praneša, kad mieste padidėjo aplinkos tarša kietosiomis dalelėmis. Kovo 2 d. užterštumas viršijo normas – pasiekė 57 mikrogramus/ kub. m (leistina norma – 50 µg).

Oro užterštumo priežastys – nepalankios meteorologinės sąlygos, transporto tarša (automobilių keliamos dulkės gatvėse) bei individualių namų intensyvus kūrenimas šildant gyvenamąsias patalpas.

Kovo 3-4 dienomis šalyje vyraus vidutiniškai nepalankios meteorologinės sąlygos aplinkos oro teršalų sklaidai, todėl tikėtina, kad teršalų koncentracija aplinkos ore vis dar išliks padidėjusi.

Gyventojams patariama riboti fizinį aktyvumą lauke, kartais to reikėtų atsisakyti visai, kol oro kokybė nepagerės. Taip pat, patalpų šildymą pagal galimybes nešildyti kietuoju kuru, o naudoti dujinį ar elektrinį šildymą.

Print Friendly, PDF & Email