2024, gegužės 21, Antradienis

Lietuvos ir JAV Specialiųjų operacijų pajėgų kariai Panevėžio rajone treniravosi su JAV bombonešiu B-52

Lietuvos kariuomenės ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Specialiųjų operacijų pajėgų Jungtinės paramos ugnimi valdymo specialistai (angl. JTAC, Joint Terminal Attack Controller) Panevėžio rajone treniruojasi identifikuoti ir nurodyti taikinius. Taikinius imituojamomis atakomis iš oro naikino JAV Karinių oro pajėgų strateginis ilgo nuotolio bombonešis B-52.

Pagal pratybų scenarijų Specialiųjų operacijų kariai identifikuoja, nurodo ir naikina aukštos vertės taikinius priešo užnugaryje. Karių užduotis – įsiskverbti į priešo kontroliuojamą teritoriją, aptikti priešo vadovavimo ir valdymo punktus, rajonus, kur sutelkta karinė technika bei priešlėktuvinės gynybos sistemos ir į juos nukreipti ugnį, taip sutrikdant priešo logistiką, vadovavimą ir valdymą. Pratybos vyko civilinėje aplinkoje ir nors šaudmenys nebuvo naudojami, tiek JTAC, tiek lakūnai treniruojasi visus veiksmus ir procedūras iki pat nuleistuko paspaudimo ir šaudmens paleidimo.

B-52Šis skrydis – iš anksto koordinuotos JAV ir kitų NATO sąjungininkų pajėgų treniruotės dalis. Nuo 2018 m. JAV su NATO sąjungininkais jau yra atlikę daugiau kaip 200 skrydžių ir treniruočių su bombonešiais B-52.

Oro atakos valdymo grupė (angl. TACP, Tactical Air Control Party) yra specifinis pajėgumas, kuris yra nukreiptas į oro operacijų valdymą, remiant kitų pajėgų vienetus. Jis radijo ryšiu padeda orlaiviams nustatyti taikinius.

Lietuvos kariuomenės informacija ir nuotraukos

- Reklama -

Naujausi straipsniai