Kas yra VALSTYBĖS GYNIMO PLANAS?

VGP parengtas siekiant užtikrinti, kad skirtingi visuotinės gynybos elementai veiktų kaip darni visuma. Jis apima visuotinę valstybės gynybą įgyvendinančius principus-ginkluotą gynybą, mobilizaciją ir pilietinį pasipriešinimą.

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email