Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA) vienija vėžiu sergančių pacientų draugijas bei kitas nevyriausybines organizacijas, teikiančias pagalbą vėžio paliestiems žmonėms. Asociacijos misija – dėti visas pastangas siekiant pagerinti onkologinių pacientų ir jų artimujų gyvenimo kokybę. Šiuo metu visoje Lietuvoje administruojamas projektas – POLA KORTELĖ.

Tai projektas, kurio metu POLA ir jos partneriai, t. y., paslaugų teikėjai ir prekių pardavėjai, pasirašė POLA kortelės naudotojų aptarnavimo sutartis ir kartu vykdys lojalumo ir nuolaidų programą. Ši kortelė suteikia onkologinių ligų paliestiems asmenims galimybę naudotis partnerių teikiamomis nuolaidomis, privilegijomis ir dalyvauti jų vykdomose lojalumo programose.

POLA nuolaidų kortelė yra vardinė, ir ja naudotis teisę turi tik onkologiniai pacientai, kurių vardu kortelė išduota, bei jų šeimos nariai/globėjai. Partnerių darbuotojai ar kiti įgalioti asmenys turės teisę paprašyti pateikti asmens dokumentą, o kortelę pateikus šeimos nariams/globėjams – jų asmens tapatybės ir giminystės ryšį/globėjo statusą patvirtinantį dokumentą.

NKC

Projekto tikslinė grupė: visi onkologinėmis ligomis sergantys pacientai ir jų artimieji, dalyvaujantys POLA narių – organizacijų veikloje. Kortelę pageidaujantys gauti asmenys bus kviečiami užpildyti bei POLA kortelės ambasadoriams pateikti nustatytos formos paraišką.

Šiuo metu POLA jau yra pasirašiusi sutartis dėl nuolaidų teikimo su daugiau kaip penkiasdešimt įmonių dėl nuolaidų iki 75 proc. suteikimo. Partnerių taikomų nuolaidų sąrašas nėra baigtinis ir bus nuolat papildomas bei atnaujinamas. Vieni iš partnerių – visuomenės veikėjai, kultūros ir sporto atstovai. Paramos akcijos metu onkologinių ligų paliesti asmenys nemokamai galės lankytis šalies kultūros ir sporto įstaigose bei organizuojamuose renginiuose: muziejuose, galerijose, teatruose, baseinuose, kino teatruose.

Onkopsichologų nuomone, meno terapija ir lankymasis kultūros renginiuose turėtų užimti reikšmingą vietą onkologinių pacientų gydymo procese. Todėl akcija „Kartu sveikti lengviau“ norima sudaryti kuo palankesnes sąlygas onkologiniams pacientams (tam tikrais atvejais – ir jų artimiesiems) kultūros priemonių pagalba slopinti neigiamas emocijas, skatinti pozityvų mąstymą ir pagerinti onkologinėmis ligomis sergančių asmenų (ir jų artimųjų) gyvenimo kokybę.

Pasak projekto rengėjų, dalyvauti projekte yra sutikusios tokios kultūros įstaigos kaip Kauno filharmonija, Kauno valstybinis choras, Lietuvos dailės muziejus, Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras, Alytaus miesto teatras, festivalis „Kino pavasaris“ ir kt., taip pat sveikintinos privačios kultūrinės iniciatyvos.

Kortelę gali gauti bet kuris fizinis asmuo, kuriam yra diagnozuota onkologinė liga, susipažinęs su kortelės taisyklėmis ir užpildęs kortelės paraišką. Jei onkologinė liga diagnozuota nepilnamečiam asmeniui, POLA kortelė gali būti išduodama vienam iš jo tėvų / globėjų. Visą informaciją apie projektą galima rasti POLA svetainėje www.pola.lt.

Pageidaujantys gauti šią kortelę Panevėžyje ir Panevėžio apskrityje turėtų kreiptis į POLA kortelės ambasadorę tel. 8 698 81709 аrba el. paštu panevezys.pola@gmail.com.

Komentarai
Print Friendly, PDF & Email